Deel 21: God kennen in goede werken

God houdt van alle mensen. En dat is geen algemene opmerking. Hij bedacht je en vormde je op de juiste tijd in de buik van je moeder. Hij weet wie jij bent, wat je hebt meegemaakt en wat je denkt. Ik kan met zekerheid zeggen dat God de enige is die jou écht persoonlijk kent. En Hij zal nooit stoppen met manieren zoeken om jouw hart te bereiken met Zijn liefde.

God zegt niet alleen dat Hij van ons houdt, Hij heeft dat ook getoond door Zijn Zoon Jezus aan de wereld te geven. Jezus is de weg naar Gods hart. In Zijn boodschap en verlossingswerk geloven, geeft ons de mogelijkheid om Gods liefde te ontvangen. Wie gelooft ontvangt de liefde van God door de Heilige Geest (Rom. 5:5). Dan zie je in dat God je écht kent en oprecht van je houdt. Maar dat niet alleen. God kent jou, maar door geloof kan je God ook leren kennen. Geloof openbaart wie God is. Dan leer je dat Hij eigenlijk alles is waar je altijd al naar op zoek was!

Wat zegt dit ons? Het evangelie heeft te maken met liefde. Liefde komt alleen tot uiting als het beantwoord word. Het heeft twee partijen nodig. Anders kun je liefde niet zien. Wie liefde geeft, heeft een ontvanger nodig. En wie liefde ontvangt, heeft te maken met een gever. Geloven in God is dus geloven in liefde en liefde komt alleen tot uiting in relatie. Net als daden kunnen laten zien dat je van iemand houdt, zo kunnen daden ook laten zien dat je gelooft. In dit deel van ‘God kennen’ gaan we het hebben over hoe ons geloof zich kan uiten in goede werken!

Keuzemogelijkheden

God heeft ons gemaakt. En in Jezus Christus heeft Hij ons nieuwe mensen gemaakt. Vanuit onszelf, als mens, is niets goeds. Maar doordat Gods Geest in ons is komen wonen, is dat veranderd. Onze menselijke natuur bestaat nog wel, maar is geen slaaf meer van het kwaad. We hebben nu de mogelijkheid om ‘nee’ te zeggen tegen het kwaad en om ‘ja’ te zeggen tegen God.

‘Dan zal Ik u met zuiver water besprenkelen, zodat u rein wordt. Van al uw onreinheden en van al uw afgoden zal Ik u zuiveren. Ik zal u een nieuw hart geven – en nieuwe en goede verlangens – en een nieuwe geest in u planten. Doordat mijn Geest in u zal wonen, zult u mijn wetten gehoorzamen en doen wat Ik van u vraag.
Ezechiël 36:25-27, HTB

In het Evangelie van Mattheüs staat een korte gelijkenis van een vader die z’n twee zoons aan het werk wil hebben op zijn wijngaard. De ene zei ‘nee’, maar ging uiteindelijk toch. De andere zei ‘ja’, maar ging niet. Jezus vroeg welke van deze twee de wil van de vader deed? God wil dat we met onze redding iets doen. Hij maakt ons nieuwe mensen met een reden. En Hij maakt ons samen één met Christus met een doel. Jezus zegt dat als iemand echt van God houdt, hij naar God zal luisteren en het gaat doen. Van God houden, Hem leren kennen en Zijn naam eren valt allemaal samen in één ding: gehoorzamen. Eigenlijk komt het hierop neer: door geloof hebben wij de mogelijkheid om te kiezen voor God gehoorzamen of God ongehoorzamen.

Ongehoorzamen

Laten we eerst kijken naar wat wij niet moeten doen. God wil niet dat wij alleen luisteren en er niets mee doen. Jakobus zegt dat het gelijk staat aan iemand die zichzelf in de spiegel bekijkt, maar onmiddellijk weer vergeet hoe hij eruitziet! (Jak. 1:24) Hij waarschuwt ook voor zeggen en doen wat je maar wil. Dat is geloof zonder waarde. En wat we ook niet moeten doen is wat verkeerd of slecht is.

Er zijn nog steeds mensen die proberen om stipt de wet van Mozes na te leven. Paulus noemt dat de werken van de wet. Je leeft dan met de wet als ’to do’ en ’to don’t’-list. Je denkt dat je door jouw daden punten verdient bij God. Hoe meer punten je kan behalen, hoe meer kans je hebt op zegen. Volgens Gods woord is het naleven van de wet niet Gods wil. Want als je je aan de hele wet van God houdt, maar één ding van de wet niet doet, ben je net zo schuldig als iemand die zich helemaal niet aan de wet van God houdt (Jak. 2:10). Als de wet ons kon redden, had Jezus niet hoeven sterven aan het kruis.

We worden niet gered door goede werken, maar we worden gered om goede werken te doen.

‘Waarop kunnen wij ons dan nog beroemen? Nergens op! Waarom niet? Omdat we niet met God in het reine kunnen komen door ons aan de wet te houden. Wij komen met God in het reine door op Jezus te vertrouwen en niet door stipt de wet na te leven’.
Romeinen 3:27, HTB

Gehoorzamen

Jouw daden veranderen niets aan Gods liefde. Hij houdt van jou op basis van wie je bent in Christus. Maar met die liefdesmotivatie kunnen jouw daden veel verschil maken. Je doet goede werken uit liefde voor God, niet voor jezelf. Geloof krijgt waarde door de goede dingen die je doet. Hoe meer je kiest om Gods wil te doen, hoe meer dat aantoont dat je van God houdt. Dus wat moeten wij wel doen? Alles wat wij doen zou als doel moeten hebben om Jezus beter te leren kennen of om Hem te laten zien.

Hoe deed Jezus het? Hij bleef één met de Vader. En door de Heilige Geest zullen wij weten dat Jezus één is met onze Vader en dat wij één zijn met Jezus en Hij één is met ons (Joh. 14:20).

‘Geloof je dan niet dat Ik één ben met de Vader en dat de Vader één is met Mij? Wat Ik tegen jullie zeg, zijn niet mijn eigen woorden. De Vader, die één met Mij is, doet zijn werk door Mij heen. Geloof Mij als Ik zeg dat Ik één ben met de Vader en dat de Vader één is met Mij. En als je niet gelooft wat Ik zég, geloof Mij dan om wat je Mij ziet doén. Luister goed! Ik zeg jullie: iedereen die in Mij gelooft, zal dezelfde dingen doen als Ik. Hij zal zelfs nog geweldiger dingen doen’.
Johannes 14:10-12, BB

Geef, deel en zegen

In Jezus zijn en blijven is de wil van God. Als wij dat doen houden we ons aan de nieuwe wet; de wet van de Geest (Rom. 8:2). Die kunnen wij wel houden! Door de Geest kunnen we houden van God met ons hele hart, ziel en verstand en van onze naaste. Houd van mensen. Als je weet wie God is, hoe kun je anderen dan niet liefhebben? Hoe kun je niet zien dat mensen liefde nodig hebben? Hoe kun je stil blijven als mensen geloven in leugens die hun ;even kapot maken? Hoe kun je geen hulp aanbieden als iemand een nood heeft? Hoe kun je blijven leven voor jezelf als je weet dat Jezus Zijn leven gaf voor jou?

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *