Deel 13: God kennen in het ware licht

Het was er vanaf het begin, het Woord dat leven geeft. Ik heb het gehoord, gezien en vertel jou erover omdat ik wil dat je deel zal hebben aan gemeenschap met de Vader en zijn Zoon Jezus Christus. Ik schrijf, om je te laten delen in de blijdschap ik ervaar!

God is licht en in Hem is geen spoor van duisternis. Als we in het licht van God leven, dan zijn we één met elkaar en wast het bloed van Jezus ons schoon van onze zonden. Wij zijn niet meer van deze wereld, maar we zijn wel op deze wereld. De wereld wekt zondige begeerten op in de zwakheid van de menselijke natuur. Die kunnen ons weg houden van een leven in het licht. Hoe dat kan lees je op bijbelsedinge.nl

Leven in een duistere wereld

Iemand die in het donker wandelt, weet niet waar hij heen gaat. Hij is doelloos aan het ronddwalen in een wereld die niets goeds te bieden heeft.

Alles wat van de wereld is—de zondige begeerten, de hebzucht en de hoogmoed, die door macht en bezit ontstaat—is er niet door de Vader, maar door de wereld’.
1 Johannes 2:16, HTB

Johannes leert ons dat de wereld hoogmoed en hebzucht opwekt. Hoogmoed ontstaat door macht. En macht hebben is het vermogen of de kracht om iets te doen zoals jij dat wilt. Als je steeds meer gaat bereiken, kan zo zijn dat je gaat vertrouwen in jouw eigen kunnen. Met andere woorden: je krijgt zelfvertrouwen. Je kan gaan vertrouwen op hulpbronnen en middelen die het gevoel van stabiliteit geven. Hierdoor kun je trots worden op alles wat je bereikt.

Hebzucht ontstaat door bezittingen die je door macht kan verzamelen. Dat betekent dat je veel (en steeds meer) voor jezelf wilt hebben. Hoogmoed en hebzucht kunnen iemand brengen tot het overtreden van wetten, regels en morele standpunten.

Wandelen in de duisternis is leven zonder doel gedreven door zondige begeerten

Het Licht van de wereld

Houd niet van de zondige wereld en wat die te bieden heeft, want als je van de wereld houdt, blijkt daaruit dat je de liefde van de Vader hebt afgewezen (1 Joh. 2: 15). God wil niet dat we ons vertrouwen stellen op wereldse dingen of in eigen kunnen, maar op Hem. Hij wil ook niet dat we doelloos blijven ronddwalen, maar ons een hoop en toekomst geven! (Jer. 29:11) En daarom stuurde God het licht naar de wereld om het te verlichten. Het Woord van God werd bedekt met vlees en bloed en vormde de Mensenzoon Jezus Christus. Het levende Woord scheen met licht over het pad naar het leven. Het ware licht is de openbaring van God in Christus (1 Joh. 2:8). In de persoon van Christus is de onzichtbare God zichtbaar geworden.

Kijk eens naar wat Jezus zegt:

‘Jezus richtte Zich weer tot de mensen en zei: ‘Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt, zal nooit in de duisternis leven, maar hij zal het Licht hebben dat Leven geeft’.
Johannes 8:12, HTB

Wie Jezus volgt, kan God bevrijden uit de macht van de duisternis en een plaats geven in het Koninkrijk van Zijn geliefde Zoon. Jezus is de weg naar een nieuwe wereld die iets beters heeft te bieden! Maar dat betekent ook dat ieder die tot Jezus komt, tot het licht komt waar alles wat verborgen was openbaar word. Alle zonden, tekortkomingen en ongehoorzaamheid komen aan het licht. Daar kan hoogmoed je niet brengen. Verneder jezelf liever voor God en erken je zonden. Je hebt vertrouwen nodig in het bloed van Jezus die onze vrijheid kocht en wij daardoor vergeving voor al onze zonden ontvangen!

Leven in Gods licht

Omdat wij tot het Licht zijn gekomen hebben we leven ontvangen. Eeuwig leven. Wij zijn vergeven om dagelijks dichtbij God te zijn – tot in eeuwigheid. God is licht en leven is in Jezus. Wij leven door één te zijn met Jezus, verbonden door de Heilige Geest. Jezus is nu bij de Vader en daarom moeten wij ons licht nu schijnen voor alle mensen. Jij bent nu het licht van de wereld (Mat. 5:14).

Wandelen in het licht is leven in Jezus en als Jezus voor Gods aangezicht

Hoe kun je jouw licht laten schijnen? Als je God écht liefhebt, dan doe je wat Hij zegt. En wie doet wat God zegt, is vol van Zijn liefde. Wat zegt God dan? Heb elkaar lief. God gehoorzamen is liefhebben. En liefhebben is God gehoorzamen. Dat is leven zoals Jezus leefde op aarde.

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *