Deel 10: God kennen in autoriteit

Aan het begin had de mens van God autoriteit gekregen. De mens werd verleid en heeft de autoriteit weggegeven. Om dat te herstellen heeft God de wereld Jezus gegeven. Hij gehoorzaamde God in Zijn leven tot in Zijn dood en wederopstanding waardoor Hij autoriteit heeft teruggegrepen. Voor ieder die in Christus gelooft, is opnieuw autoriteit gegeven. Hebben we autoriteit begrepen? Lees het in dit deel van de serie ‘God kennen’ op bijbelsedinge.nl

Autoriteit gekregen

God maakte de hele schepping met Zijn machtige woord! Nadat Hij de mens geschapen had gaf Hij hen een opdracht: verzorg, heers en bewerk de aarde. Het was God die de mens autoriteit gaf om te heersen over de schepping. En wat God gezegd heeft staat vast. Hij heeft Zichzelf gebonden aan Zijn Woord en kan de mens niet overheersen en zeggen: ‘jij maakt verkeerde beslissingen, Ik doe het wel even.’ Nee, er is niemand op aarde die God meer autoriteit heeft gegeven dan de mens. Dat is ook de reden dat God niet zonder mensen Zijn gang kan gaan op de aarde.

Autoriteit weggegeven

De duivel weet heel goed hoe trouw God is aan Zijn woord, dus hij dacht: ‘als de mens mij autoriteit geeft, kan ik heersen op aarde als hoogste macht én kan God niet ingrijpen’. Door de aarde te verzorgen, erover te heersen en te bewerken gehoorzaamde Adam en Eva God. Zij deden wat God vroeg en leefde in vrede met Hem. God was hun God, omdat ze naar Hem luisterde. Daarom moest de duivel iets bedenken wat de mens zou verleidden tot ongehoorzaamheid aan God. Hij is de maker van de leugen! Waar twee dingen door gebeurde. Als eerste werd de mens God ongehoorzaam, maar als tweede de duivel gehoorzaam. Door te luisteren en te doen wat de duivel zei, maakte ze hem tot god. En dat betekent: door ongehoorzaamheid aan God heerst de zonde als koning over de mens tot de dood (Rom. 5:21).

Waarom vernietigd God niet gewoon de duivel? De duivel verschuilt zich als het ware achter de mens. Als God de duivel zou vernietigen, moet God ook de mens vernietigen. Want de mens is aansprakelijk en verantwoordelijk voor het weggeven van de autoriteit aan hem. Maar door het evangelie van Christus word duidelijk waarom God dat niet kon: Hij houdt van ons!

Jezus gegeven

Net zagen we dat God niet zomaar Zijn gang kan gaan op aarde zonder mensen. Hij werkt samen met mensen en door mensen heen. De enige manier om de duivel te verslaan was door een mens die nooit zou zondigen, zodat de macht van de zonde en dood niet over hem kon heersen. En daarom moest Jezus mens worden! Hoe werd Jezus mens? God heeft door de eeuwen heen, verschillende profeten een stukje van Jezus bekend gemaakt. Deze profeten hebben Gods woorden uitgesproken over Jezus hier op aarde. God schiep Jezus door mensen heen! Toen alles over Jezus gezegd was, nam God dat woord – als zaad – en plantte dat in Maria. Zo kon Jezus mens worden van vlees en bloed.

Autoriteit teruggegrepen

Nu kon God door Jezus doen wat nodig was om de autoriteit van de mens weer te herstellen. Jezus heeft in Zijn leven hier op aarde altijd geluisterd naar God en nooit geluisterd naar de duivel. De duivel heeft Jezus wel verleidt, maar Jezus heeft Hem weerstand geboden door Zich te onderwerpen aan God. Jezus, de afbeelding van God, toonde hier op aarde wie God is. Hij demonstreerde de kracht van de levende God. Hoe? Door mensen te dienen. Hij maakte het verlangen van Gods hart aan de wereld bekend: door God te gehoorzamen en Zijn Zoon te geloven heerst de genade als koning over de mens tot in eeuwigheid! (Rom. 5:21)

De duivel wilde Jezus stoppen en stookte mensen op om Hem te vermoorden. Daarmee dacht hij te winnen, maar integendeel. Er was geen enkele aanklacht die Jezus in het dodenrijk kon houden! Jezus stond op uit de dood. En Hij overwon de duivel door God te gehoorzamen. Jezus nam autoriteit die de mens gegeven was terug.

Jezus heeft de duivel weerstaan door Zich te onderwerpen aan God, overwonnen door God gehoorzaam te blijven en geregeerd door mensen te dienen!

Hebben we autoriteit begrepen?

Wat hebben we gezien? God heeft autoriteit voor de mens bedoeld om de aarde te verzorgen, heersen en te bewerken. De duivel is niet gelijkwaardig aan God, maar een schepsel van God, die niet eens macht of kracht van God heeft gekregen. Dat heeft hij heeft het onrechtvaardig gestolen van de mens! En Jezus heeft de duivel verslagen en overwonnen en de autoriteit teruggenomen. Nu leert Jezus dat Hij ons de autoriteit weer heeft teruggegeven.

‘Luister goed: Ik heb jullie autoriteit gegeven [dat je nu bezit] om op slangen en schorpioenen te treden, en [de mogelijkheid om autoriteit uit te oefenen] over alle macht van de vijand (satan); en niets zal u [op enige wijze] schaden.’
Lucas 10:19, AMP (vertaling)

Maar Jezus waarschuwt ook in het volgende vers: ‘wees er niet zozeer blij over dat duivelse geesten jullie gehoorzamen. Waar jullie vooral blij om moeten zijn, is dat jullie namen in de hemel geregistreerd staan’. Wij mogen vooral blij zijn met onze relatie met God en met wie we zijn in Hem. Onze identiteit is verbonden aan onze autoriteit in Christus. Dat betekent dat we niet zozeer veel bezig hoeven te zijn met onze vijand.

Autoriteit uitspreken

Autoriteit uitoefenen kunnen we doen net als Jezus. Hij onderwierp Zich aan God, waardoor de duivel geen macht over Hem kreeg. Ook Jakobus 4 vers 7 leert ons de duivel te weerstaan door te onderwerpen aan God. De duivel kan ons alleen verleiden met het kwaad als wij onszelf belangrijk vinden. Net als toen hij Jezus verleidde in de woestijn (Luk. 4). Maar Jezus zei steeds: ‘Er staat geschreven…’ Nee, de duivel kan niets met ons als wij onszelf niet belangrijk vinden. En ook niet als wij zoeken naar wat God wil en niet wat wij willen. God heeft ons geroepen om Jezus te volgen.

Jezus vertelde ook vaak in Zijn onderwijs dat alles wat Hij zegt en doet, Hij eerst de Vader heeft zien doen (Joh. 5:19). Jezus had relatie met God. Hij luisterde naar God en handelde in de kracht van de Heilige Geest. Wat God wil is altijd goed, want Hij is een goede God. We kunnen dan verwachten dat God door ons heen licht brengt in de duisternis! Zoals woorden die harten raken door de Geest of wonderwerken door onze handen, in de naam van Jezus.

Jezus regeerde op aarde door mensen te dienen. En tijdens het dienen reageerde boze geesten op Hem. Zij kunnen Zijn licht niet verdragen en weten wie Hij is. De duivelse geesten gehoorzaamde Jezus. In Jezus naam zullen ze ons ook gehoorzamen. Maar dat lukt dus alleen als wij ons als levend offer geven aan God en Hem constant gehoorzamen.

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *