Deel 11: God kennen in een hoopvolle toekomst

God wil ons een hoopvolle toekomst geven; de zekerheid van onze complete en eeuwige redding in Jezus Christus. Door hoop kunnen we zelfverzekerd verwachten dat Gods beloften werkelijkheid worden. Hoe dat precies werkt lees je op bijbelsedinge.nl

Gods heil

‘Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven’.
Jeremia 29:11, NBG51

God koestert Zijn gedachten. Dat betekent dat Hij er heel zorgzaam mee omgaat. Men koestert pas iets als het een emotionele waarde heeft. Je bent niet vluchtig door Gods gedachten gegaan! Hij heeft in Zijn liefde rustig aan jou gedacht. God bedacht hoe Hij je een leven in vrede kon geven. Onheil betekent groot ongeluk, ellende. Maar het tegenovergestelde van onheil is heil. En heil betekent redding, verlossing, voorspoed, maar ook hulp, toevlucht, schuilplaats en troost.

Het woord laat ons zien dat Jezus Gods heil is! Heil is namelijk uit de Joden (Joh. 4:22), heil is ook voor de heidenen (Hand. 28:28), Gods woord is heilrijk (Jer. 29:10) en Gods rechterhand is heilrijk (Jes. 41:10). De grondtekst van het woord heil is: de belichaming van Gods redding voor de wereld! Wie is er geboren uit de Joden in een fysiek lichaam? Jezus. Wie wordt het vleesgeworden Woord van de levende God genoemd? Jezus. En wie zit er aan de rechterhand van God tot in eeuwigheid? Jezus. Wat kunnen we dan zeggen? Jezus is Gods heil die gekomen is om de wereld te redden, te verlossen en voorspoed te brengen. God heeft ons dus altijd al bestemd om één te zijn met Jezus en dat heeft ervoor gezorgd dat we in vrede met God kunnen leven!

Een hoopvolle toekomst is de zekerheid van onze redding door Jezus Christus.

Het voorproefje van heil

Als je in Christus gelooft, zet God als het ware een eigendomsstempel op ons. Dat stempel is de Heilige Geest die God ons heeft gegeven. Hij is het bewijs en de voorproef van het deel van de hemelse dingen die we nog gaan krijgen. De Geest geeft ons wijsheid en begrip om God te leren kennen. Hij schijnt met Zijn licht in onze harten, zodat wij kunnen weten en koesteren wat wij kunnen verwachten in de toekomst. Wij verwachten hoopvol dat Jezus terugkomt. Samen met de schepping zuchten en kreunen wij tot het moment van onze totale bevrijding. God zal ons bevrijden van ziekte en dood en uit ons sterfelijk lichaam en voorgoed Zijn kinderen maken. Maar tot die tijd helpt, beschermt en troost de Heilige Geest ons. Door de redding van Jezus en kracht van de Heilige Geest kunnen wij geloven en hopen.

Geloof, hoop en liefde

Wat is het verschil tussen geloven en hopen? Geloof bevestigd onze hoop voor Gods beloften. In het Grieks is hopen het woord ‘elpis’; wat betekent concreet of abstract verwachten en vertrouwen. Abstract is dat het nog niet tastbaar of waarneembaar is. Het is een idee, begrip of gedachte die nog niet concreet is uitgewerkt. Concreet is wel specifiek iets kunnen waarnemen, het is tastbaar. Ik wil een voorbeeld geven. Abstract is: ‘Het is leuk hier.’ Concreet is: ‘Ik heb een heerlijke pizza gegeten, in het zonnetje gezeten, mooie foto’s gemaakt en gezwommen in de zee, dat maakt het hier leuk!’ Nu kan ik zeggen dat hopen abstract is en geloven maakt wat je hoopt concreet. Geloof bewijst dat wat wij verwachten (hopen) werkelijk gaat gebeuren.

In hoop verwachten wij zeker dat Gods beloften voor ons uitkomen.

Paulus leert ons dat geloof, hoop en liefde bij elkaar horen, waarvan liefde de voornaamste is. Geloof en hoop zullen verdwijnen, maar liefde blijft altijd bestaan. Geloof en hoop zijn voor de ziel. We hebben Gods liefde gekregen door de Heilige Geest, niets kan ons scheiden van Zijn liefde en liefde hoopt alle dingen! (1 Kor. 13:7) Dat betekent dat het altijd stevig blijft staan, zelfs als het moeilijk is.

Het anker voor de ziel

Paulus vergelijkt hoop met een anker (Heb. 6:19-20). Een anker is een deel van de uitrusting van een schip. Het basisprincipe is dat het overboord wordt geworpen om het schip vast te leggen op plaatsen waar niet aangemeerd kan worden. Eenmaal uitgeworpen graaft het anker zich door de haken diep in de [zee]bodem. Het anker uitwerpen kun je vergelijken met het onderzoeken van Gods Woord op zoek naar de beloften die Hij aan de gelovigen beloofd. En het ingraven in de zeebodem kun je vergelijken met het overdenken van die beloften. Zodat ze van je hoofd naar je hart zinken. Hoop graaft zich diep in de beloften van God.

Als situaties in het leven de beloften van God tegenspreken dan zorgt hoop ervoor dat jij niet opeens anders gaat praten. Hoop weet wie God is en dat God trouw is. Verdrukkingen en beproevingen zullen ons door hoop dan alleen maar dichterbij Christus brengen. Hoop zal zich nog dieper ingraven in Christus en geloof bevestigd dat jij onwankelbaar bent in Hem. Waar je ook bent, in welke situatie dan ook, je hebt kracht van God ontvangen om altijd te hopen en te vertrouwen in Gods beloften. Kijk maar eens naar David. Hij sprak wel eens tot zijn ziel om het te herinneren aan de goedheid van God!

‘Wat buigt u zich neer, mijn ziel? En wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven; Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God’.
Psalm 43:5

‘Zeker, mijn ziel is stil voor God; van Hem is mijn heil. Zeker, mijn ziel, zwijg voor God, want van Hem is mijn verwachting’.
Psalm 62:2,6

Vreugde door hoop

Eerder hadden we het over het Griekse woord hopen (elpis). Het laatste gedeelte van de betekenis is ‘met plezier anticiperen’. Anticiperen betekent vooraf rekening houden met wat er kan gebeuren. Hoop is krachtig omdat je van tevoren met vreugde en dankbaarheid kan uitkijken naar wat er komen gaat! Daarom kon Paulus zeggen dat de moeilijkheden en pijn van dit moment niet erg zijn en maar kort duren als we ze vergelijken met de heerlijke, eeuwige dingen die we daardoor zullen krijgen. Dat maakt alles goed. Wij kunnen ons verblijden in de hoop want wij weten zeker dat we zijn gered voor eeuwig!

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *