Deel 1: God kennen in – de schepping

Het afgelopen jaar was er één kerntekst uit Gods woord waar ik constant over nadacht. Een tekst die als het ware als een bril door de Heilige Geest wordt opgezet als ik andere bijbelteksten lees. Die tekst is een waarheid uit de hoogte met diepe diepgang, maar ook zo lang als de eeuwigheid in de lengte en breedte. Elk stukje openbaring lijkt een stevige basis te bouwen in mijn denken. Een basis waar ik vanuit start, een basis die licht schijnt over bijbels onderwijs en een basis waar ik weer eindig. Alles draaiende om de kern van kern. 

De tekst – het grote geheim – en waarheid die mij zo vrij maakt komt direct uit het hart van Jezus; het is zelfs Zijn diepste verlangen! Zijn gebed voor de gelovigen is: “Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt” (Joh. 17:3).

Wat zegt deze tekst over het hart van onze Vader? Wat betekent het werk van Jezus, Gods liefde, redding, genade, rechtvaardiging, relatie, openbaring en heiliging bijvoorbeeld in het licht van deze tekst? Teveel om één blog te beschrijven. Zo is de serie met de naam ‘God kennen in…’ ontstaan. Dit blog is het eerste deel van een serie: God kennen in – de schepping. Lees verder op bijbelsedinge.nl

De Maker

In het begin schiep God de hemelen en de aarde (Gen. 1:1). Hier beschrijft de bijbel God als ‘Elohim’. Vanuit de Hebreeuwse grondtekst vertaald in mijn eigen woorden betekent dat: God de Almachtige en Onbegrensde, oftewel de Eeuwige. God is Almachtig. Hij kent geen grenzen. Er is niemand groter, niemand hoger en niemand machtiger dan Hij. Dat was zo, dat is zo en dat zal voor altijd zo blijven! Wie is diegene die voor eeuwig regeert? Wat vertelt de creatie over de Maker?

De wereld die wij zien is fascinerend. Het is zo groot, maar er is zelfs aan de kleinste details gedacht. Complexe ecosystemen werken harmonieus samen. Het is gevuld met een ongelooflijke diversiteit in plant- en diersoorten. De schepping vertel ons dat de Maker groot, creatief en uiterst intelligent is.

‘God is wel onzichtbaar, maar uit alles wat Hij geschapen heeft, blijken zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Want sinds het ontstaan van de wereld is zijn bestaan duidelijk te herkennen uit wat Hij gemaakt heeft. Daarom hebben de mensen geen enkele verontschuldiging.’
Romeinen 1:20, HTB

Onze leefomgeving

Een mens kan niet zonder zuurstof, water en voedsel. Alles wat wij nodig hebben om te leven is te vinden in de schepping. Maar de mens zou niet eens begonnen zijn met leven zonder God. God bedacht eerst de mens. Een eeuwig wezen met een eigen wil die Hij zou kunnen liefhebben. En voor die mens creëerde God een prachtige, heerlijke en glorieuze leefomgeving met Zijn woord. Hij schiep niet alleen een plaats om te overleven, maar een plaats waar we van kunnen genieten. Waar kleuren, geuren, smaken en geluiden onze zintuigen prikkelen. Onze leefomgeving geeft ons reden om God te danken. De Maker is dus niet alleen machtig, eeuwig, groot, creatief en intelligent, maar ook goed!

‘Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het Woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is’.
Hebreeën 11:3, HSV

Het meesterplan

Maar voordat God begon met het maken van de wereld, had Hij al aan alles gedacht, voordat Hij begon met scheppen. Een waterdicht meesterplan, zonder fouten en zonder iets vergeten te zijn. Het is altijd al Zijn bedoeling geweest om de mens als Zijn kinderen aan te nemen door Jezus Christus. Vóór de grondlegging van de wereld heeft God ons uitgekozen om één met Christus te zijn (Efz. 1:4-5). En Zijn ultieme liefde en genade is het evangelie geworden voor de hele wereld; de verkondiging van de genade van God geopenbaard in Jezus Christus.

We zijn bedacht door liefde en bestemd voor liefde.

God schiep de mens dus om van te houden. Voor elk individueel mens schreef Hij een persoonlijk plan voor elke dag. God wil niet dat er ook maar één mens verloren gaat. Hij wil aan een ieder van ons persoonlijk laten zien hoeveel Hij van ons houdt.

De wereld die God maakte gaf de mens plezier en een doel (bewerken en bewaken, Gen. 2:15). Het was ook de ontmoetingsplaats van God en de mens. Door de zondeval werd de heerschappij overgedragen aan de macht van de dood. Dat bracht scheiding tussen God en de mens door zonde dat leidt naar de dood. Jezus Christus werd mens om te sterven en de dood te overwinnen. Dankzij Zijn bloed kunnen we weer heilig en smetteloos zijn in Gods liefde.

In het licht van Johannes 17 vers 3 zien we dat er één ware en eeuwige God is. De bron van leven Zelf. Zonder Hem kunnen we niet eeuwig leven. Eeuwig leven is God kennen en begrijpen wat Jezus heeft gedaan om ons dat leven weer terug te geven. Ja, we zijn bedacht door liefde en bestemd voor liefde.

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *