Gods wijsheid ontvangen

Een speurtocht is het meest bekende voorbeeld van een schattenjacht. Door het bestuderen van een schatkaart, los je raadsels op om door te gaan naar de volgende aanwijzing. Misschien kom je onderweg obstakels tegen, maar wie genoeg moeite doet zál de schat vinden. En wat is het resultaat van het vinden van een verborgen schat? Blijdschap!

Volgens Gods woord is wijsheid veel waard en kan gezien worden als een kostbare schat. Als je ernaar zoekt – zoals naar een verborgen schat – zal je het vinden. Als je Gods woord bestudeert als een schatkaart, leer je hoe belangrijk het is om Hem te kennen en zal je merken wat eerbiedig ontzag voor de Here betekent. Want Hij is de bron van alle wijsheid. Alleen uit Zijn mond komt ware inzicht, kennis en verstand. Wijsheid is te vinden in God kennen. In dit blog gaan we kijken naar vier stappen om wijsheid van God te ontvangen! Lees het op bijbelsedinge.nl

‘En als iemand van u wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen.’
Jakobus 1:5-8, HSV

Stap 1: Zeker weten

Dubbelzinnigheid betekent dat iets op twee manieren kan worden begrepen. Dat is niet wat God voor ons wil. Hij wil dat wij zekerheid hebben. Zekerheid zodat wij vrij en zonder terughoudendheid [vrij]moedig kunnen vertrouwen in Hem! God geeft ons zekerheid met een belofte in Zijn woord.

‘Als u tot Mij bidt, zal Ik luisteren. U zult Mij vinden als u Mij zoekt en het oprecht van Mij verwacht.’
Jeremia 29:12-13, HTB

Twijfelen is het tegenovergestelde van zeker weten. Met andere woorden: je weet niet zeker of God jouw gebeden verhoort en je weet niet zeker of Hij jou wil én kan helpen. De tekst uit Jakobus laat duidelijk zien dat dat niet werkt. Op die manier kun je niets ontvangen van God. Daarom is het goed om God en Zijn woord te kennen. En dat niet alleen. Als we God of Zijn woord niet geloven, hebben we nooit zekerheid. Want geloof is een zekerheid (Heb. 11:1). Door geloof kunnen we standvastig zijn in al onze wegen!

Dus God wil dat wij drie dingen heel zeker weten. En dat is:

 • dat Hij ons hoort en luistert als wij bidden;
 • dat Hij altijd bereid is om ons te helpen;
 • en dat Hij kán helpen.

‘Wij weten dat Hij naar ons luistert als wij Hem iets vragen wat met Zijn wil overeenstemt. En als wij weten dat Hij naar ons luistert, mogen wij er ook zeker van zijn dat Hij ons geeft wat wij Hem vragen’.
1 Johannes 5:14-15, HTB

Stap 2: Bidden [in Jezus’ Naam]

God heeft geweldig veel liefde voor ons! Hij toonde dat door alle eeuwen heen, maar Zijn liefde werd het meest openbaar toen Hij Zijn kostbaarste schat gaf: Zijn geliefde Zoon Jezus. Jezus toonde Gods machtige kracht door Zijn leven op aarde, kruisdood en opstanding uit de dood. Dankzij Jezus hebben we vrede met God de Vader. Door Jezus kunnen we weer met God omgaan. Hoe meer wij dat begrijpen, hoe meer vrijmoedigheid we kunnen hebben als we tot God naderen om Hem iets te vragen. Jezus leert ons hoe: bid en je zal ontvangen (Mat. 7:7, 21:22; Mark. 11:2; 1 Joh. 3:22). Om te ontvangen moeten het wel vragen in gebed; vragen in Jezus’ Naam (Joh. 16:24).

Johannes leert ons ook dat het helemaal geen zin heeft om God iets te vragen als je gewoon je eigen dingen doet (1 Joh. 3:22). Een voorwaarde om God iets te kunnen vragen in gebed is als je Hem gehoorzaamt. Laat je je leiden door Gods Geest? De Heilige Geest die in onze zwakheid te hulp komt in gebed en bidt naar Gods wil. God gehoorzamen is een keuze of een reactie op Gods liefde voor ons. Wij houden van Hem, omdat Hij eerst van ons hield. God laat alles meewerken voor wie Hem liefhebben; voor hun bestwil, want Hij heeft een plan met hen (Rom. 8:28).

Stap 3: Geloven en verwachten

Oké, dus nu weet je zeker dat God je hoort en altijd bereid is om je te helpen. Je kent God en Zijn woord. Je hebt de keuze gemaakt om je dagelijks te laten leiden door Gods Geest. Wanneer mag je God om wijsheid vragen?

 • Als je wilt weten wat God van je verwacht;
 • als je niet weet wat je moet doen in een situatie;
 • als je een keuze moet maken;
 • als je een advies moet geven;
 • als je wilt weten wat dromen en visioenen betekenen;
 • als je wilt weten hoe je met de juiste voorzichtigheid het evangelie met ongelovigen moet delen.

Iets wat er al is hoef je niet te verwachten. Als je God daarom vraagt verwacht dan dat Hij het zal geven. Dat is hetzelfde als Hem vertrouwen en Hem geloven. Het is diep overtuigt zijn van Zijn trouw voor ons. In de verwachting is vrede en dankbaarheid. Vrede, omdat je kan loslaten en het God kan toevertrouwen. En dankbaarheid omdat je weet dat je ontvangen zal; alleen weet je niet wanneer. Blijf geduldig wachten en laat de Geest van God je helpen in deze fase. Zoals een dubbelhartig persoon onstabiel en onrustig is in denken en gevoelens, zo kan een enkelhartig persoon in deze fase stabiel en rustig zijn in gedachten en gevoelens door te staan in geloof!

Stap 4: Ontvangen

‘Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat, verborgen in een akker, die een mens ontdekte en verborg, en zijn blijdschap erover gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt die akker’.
Mattheüs 13:44, NBG51

Als je het Koninkrijk der hemelen hebt ontdekt, heb je ontdekt dat God genade wil geven door Jezus Christus en dat je dat kan ontvangen door geloof! Ontvangen van God gaat altijd gepaard met blijdschap. En zelfs verder: het is je alles waard!

Ontvangen is eigenlijk niet afwijzen wat God voor ons heeft. Door aan te nemen wat God zegt, ontvang je. We hebben eeuwig leven ontvangen toen we ‘amen’ zeiden op Gods getuigenis over Jezus. Zo ontvangen we alles wat we vragen in geloof. God biedt ons wijsheid aan in de Heilige Geest. Hij biedt ons alle geestelijk zegen aan (Efz. 1:3) in de Heilige Geest. Als we erom vragen zeggen we eigenlijk: ik heb ontdekt dat U wijsheid aanbiedt en nu wil ik er als kind van God aanspraak op maken en gebruiken. Dan ga je leren hoe je het kan toe-eigenen, in bezit kan nemen. Bij ontvangen laat je niet meer los. Dan heb je het volledig gepakt om te gebruiken!

Wat is God toch goed. We kunnen zeker weten, Hem vragen, geloven en ontvangen. Zo kunnen we ook genezing, bevrijding, hoop, vrede, liefde en vreugde ontvangen in de Heilige Geest.

 1. Weet [dat God je hoort en wil + kan helpen]
 2. Vraag [in Jezus’ Naam]
 3. Geloof [zekere verwachting om te leren het toe te eigenen]
 4. En ontvang [volledig pakken om te gebruiken]

Heel veel zegen en tot volgende week!

3 gedachten over “Gods wijsheid ontvangen”

 1. Ulrich Zafferio Oron

  Prachtig! Je hebt een nieuwe fan erbij.
  Ik ben enorm trots dat God jonge mensen zoals jou en mij wil gebruiken.

  God zegen Natasja!

 2. Je hebt weer een mooi artikel van gemaakt. de kern is: door geloof in Jezus, Gods wijsheid, mag ik in wijsheid wandelen. en val ik, dan leer ik hoe ik weer op kan staan en in wijsheid verder wandelen naar Huis.

  Hij is de bron. Hij is de Wijsheid zelf.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *