De wijnstok en de ranken

Wist je dat er door middel van enten twee verschillende planten een nieuwe plant vormen? Net als wij, als we tot geloof komen en samensmelten met Jezus. Dan worden we een nieuwe schepping genoemd. Jezus zegt: ‘Ik ben de wijnstok en jullie de ranken’. Aan de wijnstok zullen druiven gaan groeien, maar wat behoort er precies bij ons te groeien? Lees het in mijn nieuwe blog!

‘Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen’.
Johannes 15:5, NBG51

Enten

Bij het enten bevestig je een zwak deel van de ene plant, aan een sterke onderstam van een andere plant. Op deze manier zal de zwakkere plant gevoed worden met voedingsstoffen en sappen van de sterke onderstam. De negatieve punten van de zwakkere plant zullen verdoezelen en de sterke punten zullen versterkt worden.

Hoe wordt dat gedaan? De wijnboer pakt een speciaal entmes die vlijmscherp is. De ene stam wordt schuin afgesneden en de andere stam wordt tegengesteld schuin afgesneden. De plaats waar is gesneden is noem je nu een wondvlak. Beide wondvlakken leg je nu tegen elkaar. Door het schuin afsnijden vergroot je het contactoppervlak. Om dit te kunnen doen is belangrijk dat de planten van dezelfde familie zijn en het liefste dezelfde stamdikte hebben.

Om de wondvlakken aan elkaar te bevestigen wordt er doorzichtig ent tape rondom de stammen gedraaid. Daarna word de wond ingesmeerd met speciaal entwas om eventuele kleine openingen te dichten, zodat er geen infecties kunnen optreden en uitdroging voorkomen word. De planten kunnen nu rustig aan elkaar groeien en hechten. De nieuwe plant kan in de grond geplaatst worden.

Geënt in Jezus

Op deze manier zijn wij geënt in Jezus! Wij zijn het zwakke deel en Jezus de sterke onderstam. Jezus zit vol met goede voedingsstoffen en sappen die noodzakelijk zijn voor onze geestelijke mens. Bovendien versterkt Hij onze goede kanten.

De wijnboer is God en het vlijmscherpe entmes is Gods woord. Gods woord is levend en vol van kracht. Als je het hoort en het gelooft, snijd het ons af van het oude leven (Hebr. 4:12). Dan plaatst God jouw wonden op de wonden van Jezus, zodat je kan hechten aan Zijn liefde. Je kan nu herstel en genezing ontvangen. Dat kan God doen, want Jezus is geschikt. Hij werd mens en door Zijn dood en opstanding kunnen wij in Gods familie opgenomen worden.

Daarna worden wij geseald en verpakt in de Geest van God. Dit zorgt ervoor dat niets het proces van hechten kan verstoren. De Heilige Geest is onze versteviging en voorkomt dat wij uitdrogen en sterven. Stromen van levend water zullen uit ons binnenste komen! (Joh. 7:38)

God legt jouw wonden op de wonden van Jezus

Waarom enten?

Enten wordt hoofdzakelijk gedaan, omdat de planten dan sneller en meer vrucht geven. Sommige planten kunnen niet of met slechts veel moeite wortelen en sommige gezaaide fruitsoorten groeien heel ongelijk en geven vrucht met verschillende kenmerken. Door het enten wordt de plant mooier, sterker en is minder vatbaar voor ziekten. Alle reden voor God om ons dus ook te enten in Jezus Christus.

Als de plant begint te groeien is het belangrijk dat hij na verloop van tijd gesnoeid wordt. Door te snoeien vergroot je de kans op vrucht oogst. Je verwijdert dood hout en haalt alles weg wat daar niet mag groeien.

Snoeien is een ingreep van God zodat wij beter, mooier en meer groeien en bloeien. Zo heb ik het ook ervaren. Eerst was ik helemaal verliefd op Jezus en was alles geweldig, schitterend en prachtig! Maar na een tijdje liet God mij zien dat ik toch met bepaalde dingen moest afrekenen in mijn leven. Dat was het dode hout, dat alleen maar wilde snoepen van mijn voedingsstoffen waardoor ik minder snel kon groeien.

In Jezus blijven

De ent is gehecht en de plant is gegroeid en gesnoeid, maar voordat we kijken naar vrucht dragen wil ik iets benadrukken wat Jezus zegt. Hij zegt namelijk drie keer in deze bijbelverzen in Johannes 15: ‘Blijf in Mij’. We hebben eerder gezien dat geloven in Gods woord ons afsnijdt van ons oude leven en God ons in nieuw leven plaatst in Jezus, maar als we niet in Jezus blijven zullen we verdorren en sterven. Volgens Jezus is het dus zeer belangrijk om in Hem te blijven. In de Engelse vertaling wordt in Jezus blijven vertaald met: vital union. ‘Vita’ is Latijns voor ‘leven’, maar ook voor krachtig en energiek. Met andere woorden: Jezus is de levenskracht! Zonder Hem kun je niets doen.

Als je niet in Jezus blijft:
– Kan je geen vrucht dragen (Joh. 15:4);
– Kan je niet bewijzen dat je bij Jezus hoort (Joh. 15:8);
– Geef je God de Vader geen eer (Joh. 15:8);
– Kan je niets doen (Joh. 15:5);
– Wordt je afgebroken, zal je verdorren en sterven. Dan wordt je in het vuur gegooid en zal je verbranden! (Joh. 15:6).

Vrucht dragen

Het is dus zeer belangrijk dat we als gelovige in Jezus blijven. Hoe blijven wij in Jezus? Door ons te houden aan Zijn leer en geboden. In één kernwoord: gehoorzamen. Dit is het gebod van Jezus: ‘dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb’. (Joh. 15:12).

Vrucht dragen is het gevolg van in Jezus blijven. En het is ook direct een belofte, want als je in Jezus blijft, zal je zeker vrucht gaan dragen. Ik wil je bemoedigen: wees geduldig en blijf rustig in Jezus, want net als bij de wijnstok, duurt het een tijdje voordat je de druiven ziet!

Vrucht dragen is het effect, het bewijs en het resultaat van jouw geloof. Het eert de Vader en toont dat je echt bij Jezus hoort (Joh. 15:8). Vrucht dragen is nuttig en voordelig voor jezelf, maar ook voor anderen. Want vrucht dragen is iets doen waardoor andere mensen dichtbij God komen en het eeuwige leven ontvangen!

Net als dit blog, dit is vrucht dragen. Het komt voort uit God in mij, Hij versterkt mijn positieve kanten en het geeft mensen de mogelijk om dichtbij God te komen. Ik doe dit elke week uit liefde voor God, maar ook omdat ik wil dat jij hogerop komt!

Je kan natuurlijk ook bemoedigen, helpen, steunen of uitdelen. Als de handelingen, werken of daden maar bijdragen aan ons gezamenlijke doel: heb elkaar lief. Dus vaak ben je dan gericht op een ander. En weet je, als jij iemand liefhebt, dan eer je de Vader en toon je dat je bij Jezus hoort. Voor God lof je Hem met jouw daden, het is als een dankoffer!

Kortom: vrucht dragen is iets doen als dankoffer voor God en uit liefde voor een ander, zodat zij dichtbij God komen!

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *