Zaligmakende genade

Gods genade is voor alle mensen! Dat heeft Hij zo bedacht, nog voordat Hij de wereld maakte. Het was Zijn voornemen om ons die genade te geven in Zijn Zoon Jezus Christus. Als jij weet dat Jezus de Zoon van God is en de Redder van de wereld, dan is jou dat geopenbaard door de Heilige Geest. Je bent in een nieuw leven gestapt en de reis kan nu beginnen naar de volmaakte zaligheid van God! Welke weg moeten we gaan in deze wereld om na de zichtbare terugkeer van Christus uit de hemel in het eeuwige Koninkrijk van God te genieten? Lees het in mijn nieuwe blog!

Zalig zijn

Wat is Gods genade toch wonderlijk. Dat Hij ons vergeving, bevrijding, genezing, rechtvaardiging en nieuwe leven schenkt! Gewoon omdat Hij goed is en van mensen houdt. Wij verdienen het niet en toch is het beschikbaar voor alle mensen in Jezus Christus. Als je Jezus aanneemt als Redder dan kan God je zalig maken (Rom. 10:9-10, 2 Tim. 1:9, Heb.7:25, Hand 2:21). Wat betekent het als je zalig bent gemaakt? Kort gezegd betekent het: rechtvaardig voor God staan. Het betekent ook dat je gered, veilig, bevrijd, beschermt en gezond ben gemaakt. Wat een onverdiende gunst van God! Maar God heeft daar wel een doel mee. Een doel in deze wereld. Lees het maar in de volgende tekst.

‘Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus’.
Titus 2:11, HSV

Leren om nee te zeggen

De zaligmakende genade van God leert ons als eerste om goddeloosheid en wereldse begeerten te verloochenen. Alles wat de wereld te bieden heeft wekt zondige begeerte, hoogmoed en hebzucht op (Joh. 2:16). Hoogmoed ontstaat doordat je het vermogen of kracht hebt om iets te doen of te bereiken. Hoe meer je bereikt, hoe meer je op jezelf gaat vertrouwen. Hebzucht ontstaat door bezittingen die je daarmee verzamelt. Dat betekent dat je steeds meer voor jezelf wilt hebben. Deze dingen kunnen ons weghouden bij God en dat is precies het tegenovergestelde van wat Hij voor ons wil! Hij wilt namelijk dat wij Hem ons leven toevertrouwen en niet op eigen kracht, maar in Zijn kracht dingen gaan doen.

We moeten leren om nee te zeggen tegen zondige begeerte, zelfvertrouwen en bezittingen vergaren. We worden als kinderen opgevoed en getraind. Het kost tijd, toewijding en discipline. Dit betekent dat we ook wel eens gecorrigeerd worden door God. Dit doet God, omdat Hij wil dat we alleen maar meer en meer van Zijn zaligheid in ons leven ervaren. Het is ook belangrijk om goed onderwezen te worden in het woord van God. Dat helpt je om te groeien en sterk te worden in het geloof.

Heilige roeping

Het tweede gedeelte van de tekst toont dat God een plan voor ons in deze wereld heeft! Hij heeft ons niet alleen zalig gemaakt, maar ook geroepen met een heilige roeping. Wat is een heilige roeping? Dat is een goddelijke uitnodiging om de redding van God te omarmen. God heeft je uitgenodigd om te genieten van de voordelen en zegeningen die Hij te bieden heeft. Hoe kun je dat in dit leven doen? Door te kiezen voor een leven zoals God het wil, namelijk als gewone, nuchtere, goede en oprechte mensen; die openlijk geloven en goede werken doen in Zijn Naam!

‘Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus vóór de tijden der eeuwen’.
2 Timotheüs 1:9, HSV

Jouw leven is dus een getuigenis. Iemand zei eens: ‘misschien is jouw leven wel de enige bijbel die mensen te lezen krijgen!’ Hoe jij ervoor kiest om te leven kan letterlijk mensen ertoe aanzetten God te zoeken. Als je voor jouw omgeving lijkt op Jezus en handelt zoals Jezus, dan geeft dat kleur dat het evangelie aantrekkelijk maakt voor ongelovigen!

Een nieuw lichaam

Het laatste gedeelte van de tekst laat ons zien dat we nog niet de volledige toestand van zaligheid hebben bereikt. Er is meer. Onze Zaligmaker komt nog terug! Het derde wat wij kunnen doen is met zalige hoop verwachten dat wij de heerlijkheid van God mogen aanschouwen tot in eeuwigheid. Hij zal ook ons lichaam gelijkvormig maken als de Zijne. Ons vernederde lichaam zal transformeren en verheerlijkt worden. Wauw. Compleet vrij van een wereld ondergedompeld in zonde, leugens, ziekte, schuldgevoelens en schaamte!

Dit allen geldt natuurlijk alleen voor mensen die vast blijven houden aan het geloof tot het einde. Je bent niet alleen gered, jouw leven is ook een getuigenis en daar ben jij verantwoordelijk voor. Wij hebben de Heilige Geest van God ontvangen die ons daarbij helpt, maar betekent dat wij daar dag aan dag actief aan meewerken.

Kortom: Zalig zijn betekent dat je gered bent, dat jouw leven een getuigenis is en dat je zal genieten na de zichtbare terugkeer van Christus uit de hemel in het volmaakte en eeuwige Koninkrijk van God!

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *