De waarheid in liefde

Vandaag de dag leven wij in een maatschappij die andere standaarden, waarden en idealen heeft dan we kunnen lezen in Gods woord. Als gelovige loop je soms wel eens tegen ethische dilemma’s aan. Wat doe je als mensen je vragen ze geen meneer of mevrouw te noemen? Of als je ontdekt dat je collega een affaire heeft en je vraagt niets verder te vertellen? Of als iemand zegt dat God straft met ziekte om iets te leren?

Als gelovigen zijn we ook vertegenwoordigers van de waarheid. Wanneer kan je de waarheid zeggen? En hoe doe je dat in liefde? Ik had het erover met de Heilige Geest en we kwamen op vier dingen die ons kunnen helpen om de waarheid in liefde te spreken. Lees het in dit nieuwe blog!

1) Leefstijl van overgave

Geloven dat God bestaat is goed, maar wandelen in geloof met God is beter! Eerst hoort iemand het gesproken woord van God en dan overtuigd de Heilige Geest van ongehoorzaamheid. Iemand vraagt God dan om vergeving. Bij onze bekering ontdekken we al dat God goed en liefdevol is, want Hij schenkt ons door Jezus Christus die vergeving! Wandelen in geloof met God is Hem leren kennen en Hem leren vertrouwen. Door Gods woord te bestuderen en te praten met de Heilige Geest leren we dat we gerechtvaardigd zijn door geloof, bevrijd uit de macht van de zonde en weer verantwoording hebben om autoriteit uit te oefenen in ons leven.

God leren kennen en leren vertrouwen is niet als een eenmalige keuze, maar een dagelijkse leefstijl. Een leefstijl van overgave is ervoor kiezen om voor God te leven. God belangrijker vinden dan jezelf. Eerst zoeken naar wat God wil, niet naar wat je zelf wilt. Je laten leiden door de Geest en niet door jouw vlees met begeerte. Gods woord noemt het ook wel een levend offer zijn.

‘God is liefdevol en goed. Daarom moedig ik jullie aan, broeders en zusters, om jezelf aan God te geven. Geef jezelf als een levend en heilig offer waar God blij mee is. Het is goed om God op die manier te dienen’.
Romeinen 12:1-2, BB

Je kiest er als het ware voor om je in dankbaarheid te buigen voor God en je dienstbaar op te stellen. Met die houding zeg je eigenlijk: ‘Dank U wel, Heer, dat U mij gered hebt. U houdt van mij en ik houd nu ook van U. Om mijn liefde te uiten, wil ik U vragen: kan ik iets voor U doen?’

2) Integriteit

Ik geloof dat een leefstijl van overgave onmisbaar is in het spreken van de waarheid in liefde. Leer eerst van God houden, zodat je ook kan houden waar God van houdt. Waar houdt God het meest van alles wat er maar bestaat? Mensen. De reden dat je de waarheid wil spreken, is door liefde.

Na enige tijd gaat een leefstijl van overgave een integer karakter in je stabiliseren. Dat betekent dat Gods normen en waarden jouw normen en waarden worden. Je gaat meer denken als Jezus, praten als Jezus en handelen zoals Jezus. Met andere woorden: je gaat opvallen. Op deze manier groeit jouw likability en credibility bij de mensen. Ze ervaren je als een prettig mens. De kracht van jouw geloofwaardigheid neemt toe door jouw leefstijl en karakter. Zo’n persoon kan veel zeggen, zelfs moeilijke dingen. En op het moment dat jij dan de waarheid over Christus deelt, heb je meer kans dat mensen naar je luisteren!

3) Dé waarheid

Je kunt de waarheid niet spreken als je de waarheid niet kent! Met de waarheid wordt het evangelie van Jezus Christus bedoeld. De mensen leven allen onder de macht van de zonde en de straf tegen zonde zal betaald moeten worden. De straf voor zonde is dood. Het goede nieuws van Jezus is dat redding van de dood door Hem mogelijk is. Jezus heeft de straf voor zonde betaald door te sterven aan het kruis en ons vrijgemaakt uit haar macht. In plaats van dood ontvang je leven!

‘En u zult de Waarheid [wat betreft redding door Christus] kennen, en de Waarheid zal u vrijmaken [van de straf van zonde]’.
Johannes 8:32, AMP (vertaald)

Geestelijk voeden

Goede mensen gaan niet naar de hemel, en slechte mensen gaan niet naar de hemel. Mensen die gered zijn door Jezus gaan naar de hemel. Het belangrijkste wat mensen moeten weten is het evangelie van Christus. Maar redding gaat niet alleen om naar de hemel gaan. We worden gered om God te leren kennen en te leren vertrouwen.

Iedereen die zich met dit ‘geestelijke’ melk (het evangelie) blijft voeden, blijft een baby en is niet in staat om te praten! Bedoel ik dat een net bekeerde niet moet getuigen van ervaringen met God? Natuurlijk niet! Een geestelijke baby is iemand die niet getraind is door oefening om onderscheid te maken tussen wat moreel goed en nobel is en slecht is, of in strijd met Gods wet en principes.

‘Want ieder, die nog van melk leeft, heeft geen weet van de rechte prediking: hij is nog een zuigeling. Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad’.
Hebreeën 5:13-14, NBG51

Om volwassen te worden moeten we dus toepassen in praktijk, in onze levens wat we leren uit Gods woord en van de Heilige Geest. De ethische dilemma’s uit de inleiding zijn een mooi voorbeeld van situaties waarin wij volwassen kunnen worden. We hebben Gods woord en de Heilige Geest die we kunnen raadplegen. En de basis dat God dol is op mensen, we weten dat zonde mensen weghoudt bij God en dat Jezus de weg terug is naar de Vader. Weet ik altijd wat ik moet doen in ethische dilemma’s? Nee. Maar ik kies ervoor om te houden van mensen, te benoemen wat zonden en wat de gevolgen daarvan zijn, en ze aanmoedigen de weg van Jezus te kiezen!

4) Diepe wortels van geloof

En als gelovigen doen we iets met onze redding! Dat is kiezen voor een leefstijl van overgave, integriteit bewaken in ons leven en de waarheid over Christus delen.

Als laatste wil ik benoemen dat ons geloof wortels moet hebben om de waarheid te spreken in liefde. Volgens Jezus kunnen problemen en moeilijkheden komen vanwege ons geloof in Gods woord. We kunnen vervolgt worden om wie we zijn in Christus en wat we doen in Christus. We moeten er niet raar van opkijken als er mensen zijn die fel kritiek leveren op ons. Neem het niet persoonlijk op. Mensen verzetten zich tegen God en Zijn woord en niet tegen jou. Sta stevig in wie je bent in Christus; geheiligd om Zijn wil te doen.

Ook al zou er maar één persoon door jou heen de waarheid over Christus ontvangen, is dan de missie niet al geslaagd?

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *