Van rust naar vrede

Er zijn veel mensen die verlangen naar rust en vrede. Niet tijdelijk, zoals in de wereld te vinden is. Maar vrede die verstand te boven gaat en het hart overvloedig vervuld. De vrede van Jezus is perfect. Zijn vrede is niet tijdelijk, maar altijd beschikbaar. Hij is vrede, door Hem hebben we vrede met God en kunnen we dat ook met elkaar hebben. Het is niet alleen een heerlijke, onbeschrijflijke en constante toestand van rust, maar ook een helper tijdens beslissingen. Hoe? Dat lees je in mijn nieuwe blog!

Gods vrede beschermt

‘Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden’.
Johannes 14:27, HSV

Jezus roept ons op om de keuze te maken om ons hart te beschermen tegen zorgen en angst. Hoe? In deze wereld is dat niet makkelijk. De vrede die Jezus geeft gaat alle verstand te boven. Het is niet te begrijpen met je gedachten. Het kalmeert je in alle omstandigheden. En het geeft je moed en kracht voor uitdagingen in je leven. De vrede die Jezus Zelf geeft, beschermt en bewaakt onze harten en gedachten. Gods vrede is als een militaire wacht die ons denken beschermt tegen vijandige invasies!

‘En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus’.
Filippenzen 4:7, NBG51

Geen vrede in religie

Jezus zegt: ‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven’ (Mat. 11:28). Volgens Jezus kun je geen vrede vinden in religieuze rituelen. Mensen raken vermoeid, uitgeput en verdrietig van het zware zwoegen door de last van religie. Je hebt geen vrede met God als je stipt de wet probeert na te leven. Je kan daardoor niet met God in het reine komen. Jezus is de enige weg om tot de Vader te komen. Jezus is vrede (Efz. 2:14). Dankzij Hem zijn wij rechtvaardig geworden en leven wij nu in vrede met God (Rom. 5:1).

We zijn gerechtvaardigd door geloof en niet door eigen werken. De vrucht van die rechtvaardigheid is vrede en de uitwerking daarvan is rust en veiligheid tot in eeuwigheid (Jes. 32:17). We kunnen stoppen met eigen zwoegen en rusten bij Jezus. Christus heeft ons ook geboden gegeven om te gehoorzamen, maar daarvan zegt Hij: ‘Wat Ik van u vraag is nooit te zwaar en de last die u voor Mij moet dragen is licht’ (Mat. 11:30).

Er is geen vrede te vinden in religie, alleen maar in relatie met God

Vrede najagen

We kunnen Gods vrede op drie gebieden van ons leven ervaren; vrede met God, onszelf en met anderen. De vrede van God moeten we actief zoeken en najagen (1 Pet. 3:11).

  • We kunnen vrede hebben met God, door in het verlossingswerk van Zijn Zoon Jezus Christus te geloven. Er is geen vijandschap meer tussen God en de gelovigen. Jezus heeft als bemiddelaar verzoening bereikt met Zijn bloed. Gelovigen zijn gerechtvaardigd door geloof.
  • Door de vrede van God hebben we echte rust en vrede in onze ziel, omdat we verzekerd zijn van eeuwige redding door Christus.
  • Door Gods vrede zijn we tevreden met ons aardse lot, van welk aard dan ook! Dat betekent dat je tevreden bent met wat God voor jou heeft, dat weer leidt naar dankbaarheid. Je kan zonder afgunst of jaloezie in vrede met andere omgaan en je verblijden in hun roeping of bestemming.

De scheidsrechter van jouw hart

‘Laat de vrede van God uw harten beheersen‘.
Colossenzen 3:15, HTB

De vrede van God is dus innerlijke rust van iemand die dagelijks met Hem wandelt. Laat het de controlerende factor zijn in jouw leven bij alle beslissingen die je moet nemen of bij alle vragen die je hebt. Gods vrede kan jouw scheidsrechter zijn. Een scheidsrechter kent alle spelregels en hij zal ingrijpen als die overtreden worden. Op deze manier kan Gods vrede richting geven en kan ons zeker helpen om beslissingen te maken.

Sommige beslissingen die wij moeten maken zijn lastig, omdat de omstandigheden of situaties niet ideaal lijken. Toen ik moest geloven voor een ticket naar Suriname, toonde de natuurlijke omstandigheden duidelijk hoe dat niet mogelijk was. Toch maakte ik mij geen zorgen en had ik diepe, diepe vrede van God in mijn hart. Ik wist dat het ging gebeuren zoals God had gezegd. En dat gebeurde ook. De beslissing die ik nam kwam door Gods vrede.

Ook zijn er veel dingen goed om te doen, maar dat hoeft niet perse Gods wil te zijn voor jouw leven. Ook hier kun je checken of je de vrede van God in je hart hebt. Als je niet tevreden bent, negeer dat dan niet. Misschien heeft God wel een andere bestemming voor je!

Overdenking

  1. Voel je vrede bij de dingen die jij doet?
  2. Doe jij ook dingen waar je helemaal geen vrede bij voelt?
  3. Weet je zeker dat je in Gods wil wandelt?
  4. Als je beslissingen moet maken, check je dan of je er vrede bij hebt?

Heel veel zegen en tot volgende week!

1 gedachte over “Van rust naar vrede”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *