De grote overwinnaar

Toen Adam en Eva zondigde verloren ze alles: hun relatie met God en hun positie als koning op aarde. De duivel, de duisternis, de zonde en de macht van de dood begonnen te regeren. Het bracht scheiding tussen God en de mens. Door die ene keuze werden Adam en Eva van koning onder de zegen van God, tot slaaf onder de macht van de zonde en dood. Dankzij Jezus is het voor ons vandaag de dag andersom. Wij kunnen ervoor kiezen om van slaaf, tot koning te worden gekroond in het Koninkrijk van Jezus! Hoe kunnen we dat bereiken? Lees het in mijn nieuwe blog!

De strijd om het koningschap op aarde

Toen God Adam en Eva schiep, zegende Hij ze en gaf ze heerschappij over de aarde. Ze mochten regeren en bijvoorbeeld alle dieren een naam geven. De duivel wilde zelf koning worden. Hij bedacht een listig plan om hen te misleiden, zodat ze vrijwillig de heerschappij zouden overgeven. Toen ze naar de duivel luisterde was dat hun keuze en kon God dat niet veranderen. Maar God had ook een plan: Hij kondigde op dat moment aan (Gen. 3:14) dat één van de nakomelingen van de mens de kop van de slang zal verbrijzelen; Jezus.

Adam was iets verloren, wat Jezus weer moest herstellen. Jezus kon dat doen door van de hemel naar de aarde te komen als nakomeling van de mens; Hij moest fysiek mens worden! De duivel wist wel waar Jezus voor kwam, namelijk om het koningschap terug te nemen. Hij probeerde Jezus daar ook mee te verleiden.

‘En daarna bracht de duivel Hem op een hoge berg en liet Hem in een ogenblik tijd al de koninkrijken van de wereld zien. En de duivel zei tegen Hem: ik zal U al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven [door Adam] en ik geef die aan wie ik maar wil; dus, als U mij zult aanbidden, zal het allemaal van U zijn’.
Lukas 4:5-7, HSV

Het Koninkrijk van de hemelen in nabijgekomen

Jezus wees dit af en ging de boodschap verspreiden dat het Koninkrijk van de hemelen nabijgekomen was. Hij ging het niet alleen prediken, maar ook demonstreren! Overal waar Hij kwam werden zieke mensen genezen, vluchtte demonen voor Hem en gebeurde er meerdere wonderen. Jezus was al aan het winnen.

Jezus kwam niet alleen naar de aarde, maar Hij ging zelfs door tot onder de aarde! Toen Hij stierf aan het kruis ging Hij naar het dodenrijk. De duivel was misschien blij, want nu kon Jezus niet meer op aarde doen wat Hij deed. Maar Jezus heeft de dood verslagen door na drie dagen weer levend te worden! Nadat Hij opgestaan was uit de dood, zei Hij tegen Zijn discipelen: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde (Mat. 28:18). Hij is Koning gemaakt door God door wat Hij deed. Niemand kan dit Hem nog afpakken! Hij is de grote overwinnaar!

Jezus regeert

Wat heeft Jezus gewonnen? Alle macht in de hemel en op aarde; het eeuwige Koningschap! Hij zit op Zijn troon aan de rechterhand van God in de hemelse gewesten. Hij heeft het volbracht. Er is niemand sterker die Hem van de troon kan stoten. Hij is de eeuwige Koning!

‘En toen Hem door de Farizeeën gevraagd werd, wanneer het Koninkrijk van God zou komen, antwoordde Hij hun en zei: Het Koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. En men zal niet zeggen: Zie hier of zie daar, want, zie het Koninkrijk van God is binnen in u [of: midden van u]’.
Lukas 17:20-21, HSV

Jezus verleend toegang aan Zijn Koninkrijk aan ieder die gelooft in Zijn overwinning en volbrachte werk. Als je in Zijn Koninkrijk wordt geplaatst dan betekent dat je deel bent van Zijn rijk. Je bent deel van Zijn gemeente, die ook wel het Lichaam van Jezus wordt genoemd. Je bent deel van Jezus! Hoe? We zijn verbonden met Jezus door Zijn Geest, de Heilige Geest. Waar Jezus is, daar is het Koninkrijk. Als jij deel bent van Jezus betekent dat het Koninkrijk ook binnen in jou en mij zit! Jezus leeft in ons door de Heilige Geest.

Jezus geeft Zijn gemeente [elke gelovige!] de opdracht om het evangelie van het Koninkrijk van God te verkondigen én te demonstreren hier op aarde. Dit kunnen wij doen door de kracht van de Heilige Geest en in de naam van Jezus. Wij zijn nu bewoners en koningen van het Koninkrijk van het licht. Wij leven nu in gerechtigheid en vrede samen met Jezus.

Samengevat

Adam had de heerschappij overgegeven aan de duivel door te zondigen. Jezus heeft de duivel overwonnen. Daardoor heeft Hij het Koningschap weer teruggenomen. Hij is nu de eeuwige Koning van een ieder die gelooft in Hem. Hij koos ervoor om Zijn overwinning met de gelovigen te delen. Bewoners van de hemel, hier op aarde. Eerst waren we slaaf, maar nu gekroond met glorie door Jezus. Wij zijn dankzij Jezus bevrijdt van de macht van de zonde en dood. Nu kunnen we weer leven in relatie met God. Compleet gerechtvaardigd en vergeven van zonden. We kunnen de Heilige Geest ontvangen en met Hem leven.

Jezus heeft besloten om ons autoriteit te geven over alle machten, heersers en overheden hier op aarde. Niets kan ons stoppen, niets kan ons overheersen. Ook al voelen wij de tegenstand wij weten al wat de uitslag is van deze wedstrijd. Als wij onze stem verheffen dan zullen muren neervallen! Als wij ons mond openen gaan er wonderen gebeuren! Laten we een eenheid vormen, het geloven en het Koninkrijk hier verder bouwen door het Evangelie van het Koninkrijk van Jezus te verkondigen!

Luistertip! ‘Champion’ van Bethel music & Dante Bowe.

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *