De kracht van herinneren

In Deuteronomium kunnen we lezen dat Mozes het volk aanmoedigt om met dankbaarheid de grote daden van God te blijven gedenken. Hij waarschuwt hen dat vooral niet te vergeten en zeker niet als ze meer welvarend worden. God vindt het belangrijk dat wij herinneren. Waarom is dat zo belangrijk?

Vergeten…

Het volk van God had grote wonderen en tekenen met eigen ogen gezien. Zij werden bevrijd door de sterke hand van God. Ook de discipelen van Jezus zagen Hem grote wonderen en tekenen doen. Toch maakte zij zich zorgen om brood. In Mattheüs 16 vers 9 vroeg Jezus: “Herinneren jullie niet de 5 broden voor de 5000?” Het staat vast: wij mensen vergeten snel.

God weet dat en gelukkig helpt Hij ons. Voor het Joodse volk had Hij een aantal feesten ingesteld. Zo was het Joodse paasfeest ‘Pesach’ een herinnering van de uittocht in Egypte. En zo was het ‘wekenfeest’ een herinnering aan het ontvangen van de Thora bij de Berg Sinaï. Het ‘loofhuttenfeest’ was een herinnering aan de tocht door de woestijn. Dan was er nog de grote verzoendag, ‘Jom Kippoer’ waarbij de hogepriester het Allerheiligste binnenging om de ark van het verbond te besprenkelen met bloed om de zonde te bedekken van het volk. Zo hielp God om het volk te herinneren aan Zijn geweldige liefde, trouw en genade.

Onze Helper

Zo zien we in het Nieuwe Testament dat Jezus het avondmaal heeft ingesteld een herinnering aan Zijn offer. Ook met het geven van tienden kunnen wij herinneren dat het wij alles van God hebben ontvangen en maar in ‘bruikleen’ hebben. Maar het grootste voorrecht wat wij hebben ontvangen in het Nieuwe Testament is de Heilige Geest, onze Helper.

‘Maar de Vader zal de Helper sturen. Dat is de Heilige Geest, die jullie in mijn naam alles zal leren en jullie steeds weer zal herinneren aan wat Ik gezegd heb’.
Johannes 14:26 HTB

De Heilige Geest helpt ons om het Woord te begrijpen, Hij deelt verborgen geheimenissen en helpt ons herinneren. Door te herinneren wat God allemaal gedaan heeft leren wij God kennen en wordt ons vertrouwen in Hem groter. Eigenlijk is herinneren ook iets als overdenken. Constant herhalen van Bijbelteksten of preken zorgt ervoor dat onze wortels diep in Hem verankerd worden. Dan vergeten wij dat niet meer en kunnen wij ons leven echt door Hem laten opbouwen.

Van herinnering naar dankbaarheid

De Heilige Geest helpt ons ook herinneren waar God ons vandaan heeft gehaald. Zo heb ik vroeger zeven jaar dagelijks wiet gerookt. Laatst fietste ik langs een coffeeshop en ik zag een lange rij tot aan buiten staan. Soms vergeet ik waar ik was. Herinnering veranderde mijn hele perspectief op waar ik nu ben en grote dankbaarheid vulde mijn hart!

Als wij blijven vasthouden aan wat wij geleerd hebben over Christus dan stroomt ons hart over van dankbaarheid. Herinneren leidt naar dankbaarheid. Als je dankbaar bent stop je vergelijken met andere mensen. Vergelijken zorgt voor ontevredenheid. Dankbaar zijn maakt je juist tevreden met wat je hebt en verminderd jaloerse en hebzuchtige gevoelens. Je bent minder materialistisch.

In het woord ‘tevreden’ zit het woord ‘vrede’. Je hebt vrede in je hart, omdat de Heilige Geest jou steeds herinnerd aan de goedheid, trouw, genade, het offer van Christus en de liefde van God. Wij hebben ook de zekerheid dat God ons vergeven heeft en Hij onze zonden niet meer herinnerd!

‘Het leven met God brengt veel op. Zeker als je ook tevreden bent met wat je hebt. Per slot van rekening hebben wij bij onze geboorte niets meegebracht, en als wij sterven, zullen wij ook niets kunnen meenemen’. 1 Timotheüs 6:6-7 HTB

Geef je dankbaarheid uiting

Geef expressie aan je dankbaarheid. Wanneer je God dankt dan erken je dat je het van Hem heb gekregen. Je stelt jezelf afhankelijk op naar God. Je verwacht dat Hij precies geeft wat je nodig hebt. Dan vergroot jouw vertrouwen in God. Je Focus is op God en niet op jezelf of op andere mensen.

Laten wij nooit vergeten waar God ons vandaan heeft gehaald. Hoe arm wij eerst waren en hoe rijkelijk we nu gezegend zijn. Eerst waren wij naakt, maar nu gekleed en gekroond door Christus. Hoe wij eerst blind waren, maar nu kunnen zien. Wij zijn vanuit de duisternis naar het Koninkrijk van het licht geplaatst! God heeft zelf Zijn levensadem in ons geblazen! Geef ruimte aan de Heilige Geest en overdenk het Woord. Wees dankbaar. Prijs de Heer en Zijn goedertierenheid tot in eeuwigheid!

Heel veel zegen en tot volgende week!

1 gedachte over “De kracht van herinneren”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *