Gods perspectiefEen perspectief is een punt waaruit je iets bekijkt. Het kennen van God veranderd ons perspectief in vele opzichten. Dit draagt bij aan ons geluk, identiteit en doel op aarde. Heb je er wel eens aan gedacht vanuit welk punt God dingen bekijkt?

Mijn perspectief

Toen ik Christus aannam als mijn verlosser en redder veranderde mijn perspectief over vele zaken. Ik had vele onbeantwoorde vragen en nog steeds ontdek ik waarheden die duidelijkheid scheppen.

De schepping

Het eerste wat echt voor mij duidelijk werd was hoe de aarde is ontstaan en al wat er in leeft. Een perfect geharmoniseerde samenwerking in de natuur moet wel ingesteld zijn door iemand. En dan al niet te spreken van de complexiteit van het menselijk lichaam! Dat zegt mij dat God zeer machtig, groot en intelligent moet zijn.

Uit liefde voor de schepping en al wat leeft heeft Hij Zijn Zoon gestuurd om ook een mens te worden van vlees en bloed om te vertellen hoe het Koninkrijk van de hemel nu in elkaar zit. God wil de schepping niet vernietigen, maar het juist redden.

Compleet vernieuwd

God is een drie-eenheid en wij zijn naar Zijn evenbeeld geschapen. Wij hebben een lichaam, ziel en geest. Door het aannemen van Christus krijgen wij van God een nieuwe Geest, de Heilige Geest. Wij worden een compleet nieuwe schepping en Hij verzekerd ons van een eeuwige behoudenis! Ik ben dus voor eens en voor altijd gered.

Identiteit

Als kind voelde ik mij nooit ergens écht bij horen, ken je dat? Ik kon mij nergens mee identificeren. Maar toen ik een nieuwe schepping werd veranderde dat. De Bijbel leert ons ook dat wij een geestelijke identiteit hebben in Christus. Weet jij niet wie je bent in Christus? Klik dan hier!

God heeft de mens oorspronkelijk geschapen om te heersen over de schepping. Toen Adam en Eva zondigde gaven zij hun macht en autoriteit aan satan. Zo werden alle mensen helaas geboren onder de macht van de zonde. Maar Jezus heeft de macht van de zonde gebroken! Door Hem aan te nemen als redder worden we opnieuw geboren. Niet meer onder de macht van zonde, want Jezus plaatst jou vanuit de duisternis, naar het Koninkrijk van het licht.

‘Als u christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen.’ 2 Korinthiërs 5:17

‘Want God heeft ons bevrijd uit de macht van de duisternis en ons een plaats gegeven in het Koninkrijk van zijn geliefde Zoon,’ Colossenzen 1:13

Aan de slag

Ik besef nu dat ik mijn autoriteit om te heersen op aarde weer terug heb gekregen van Jezus en dat ik te maken heb met een verslagen vijand. Hij kan alleen maar macht hebben over mij, als ik daar toestemming voor geef.

Nu ik de waarheid heb aangenomen heb ik, net als de discipelen, automatisch een aantal opdrachten gekregen van Jezus. En dat is: het werk dat Jezus deed voortzetten op aarde. Wat betekent: mensen vertellen over het goede nieuws van het verlossingswerk van Christus en het demonstreren met wonderen en tekenen!

Niets, maar dan ook niets!

De meest veranderde waarheid in mijn leven is toch dat geen situatie, omstandigheden, ellende, slecht nieuws, ziekte, mensen of dood mij kan scheiden van de liefde van Christus! Alles is tijdelijk en klein vergeleken de eeuwigheid die hierna komt. De Heilige Geest is nu met mij, maar ook tot in eeuwigheid! Omgang met God is hemels. Het is bovennatuurlijk. Het is geweldig mooi.

Gods perspectief

Als God dan zo groot, intelligent en machtig is, dan kan Hij toch ook alle ellende uit de wereld helpen? Waarom doet Hij dat dan niet? God heeft wetten ingesteld, waar ook Hij zich aan moet houden. Hij heeft de mens veel verantwoording en een vrije wil gegeven. God kan niet zomaar mengelen in onze levens als wij daar geen toestemming voor geven. God heeft een fysiek lichaam nodig om doorheen te werken of doorheen te spreken. Daarom kwam Jezus als een mens en niet als een bliksemflits of dier.

God wil dolgraag Zijn kracht vrijzetten op aarde, maar Hij heeft onze samenwerking nodig. Door geloof en niet door wat wij zien, weten wij dat dit waar is. Door geloof worden we gered. Wij ontvangen Zijn Geest, een deel van Zijn goddelijke natuur. Dezelfde kracht die Jezus deed doen opstaan uit de dood, leeft in ons!

‘Stefanus was vol van geloof en de kracht van God. Hij deed grote wonderen en buitengewone dingen onder het volk.’ Handelingen 6:8

‘God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen. Dat blijkt uit de kracht die in ons werkt.’ Efeziërs 3:20

Hij is nog steeds zoekende

God is op zoek naar mensen die bereid zijn om Christus te volgen. Die bereid zijn om Zijn werk voort te zetten hier op aarde. Zijn er nog mensen die Hem écht durven te vertrouwen? Zijn er nog mensen met hart en ziel God willen dienen? Met elkaar in éénheid als gemeente Christus willen volgen?

Ik geloof dat dit het verlangen van God is en dat Hij de zaken zo bekijkt. Hij geeft niet op. Hoe vaak Hij ook is afgewezen door mensen, Hij zoekt nog steeds verder naar die ene, die Hem oprecht wil leren kennen. Hij is nog steeds op zoek naar mensen waar Hij mee kan samenwerken. God heeft door mij heen Zijn verlangen bekend gemaakt aan jou, die dit vandaag leest. Wat is hierop jouw reactie?

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *