De wet en de liefde gaan hand in hand

Jezus kende de inhoud van Deuteronomium heel goed, Hij citeerde vaak uit dit boek. In het Nieuwe Testament wordt het wel ongeveer 80 keer aangehaald! Bijvoorbeeld toen Jezus verzocht werd in de woestijn gebruikte Hij de citaten om Zichzelf te verdedigen en in de Bergrede benoemde Hij dat de wet van kracht blijft. Hoe kunnen wij omgaan met de wet van Mozes onder de wet van Christus?

De tweede wet

Het is natuurlijk een belangrijk boek over de geschiedenis van Israël. Deuteronomium is samengesteld uit twee Griekse woorden, deutero betekent ‘tweede’ en nomos betekent ‘wet’. In dit boek werd de wet voor de tweede keer gegeven aan het volk. Waarom een tweede keer? Het boek werd 40 jaar na Exodus geschreven door Mozes. De generatie die door de Rode Zee was getrokken was overleden, op Mozes, Jozua en Kaleb na. En nu had Mozes te maken met de generatie die deze wonderen van hun ouders hadden gehoord, maar zelf niets meer van wisten. Ze moesten het verbond met God vernieuwen.

Toen Mozes de wet ging voordragen en uitleggen, had God hem laten zien dat hij zeven dagen later zou sterven op 120-jarige leeftijd. Het volk stond op het punt om het Beloofde land in te gaan. God wilde Zijn wonderbaarlijke kracht weer tonen aan de nieuwe generatie door het water weer te verdelen van de Jordaan om het Beloofde land te bereiken.

Neem het in bezit!

Er komen twee zinnen vaak voor in het boek. Dat zijn: ‘het land dat de Here, uw God u geven zal’, en ‘trek het binnen en neem het in bezit’. (Vb: Deut. 1:8, 10:11, 11:10, 11:31, 18:14, 28:21) Alles wat wij van God krijgen is een geschenk, maar we moeten het wel aannemen. Onze redding is ook onverdiend, gratis en voor niets gegeven, maar we moeten het wel grijpen anders wordt het nooit van ons. God dwingt ons niet – Hij laat je zien wat Hij wil geven en het is aan ons om het aan te nemen.

Gods verlangen

Het Beloofde land, Kanaän, was nu door een mengeling van de Kanaänieten en Amorieten bewoond en stond bol van afgoderij, immoraliteit en onrecht. De mensen hadden seks met dieren, incest, overspel, homoseksualiteit en travestie. De rijken waren trots, gierig en zelfzuchtig. De armen werden alleen maar armer en de rijken, rijker. Ook was er veel bijgeloof, astrologie, spiritisme en vruchtbaarheidsrituelen. Godsverering betekende daar automatisch: seks. Zo werd het land ook getreiterd met vele seksuele overdraagbare ziekten.

Het was Gods land en dit was wat er allemaal in gebeurde. Deuteronomium is eigenlijk het spiegelbeeld van het leven van Kanaän. Wat God zei tegen de Israëlieten om niet te doen, gebeurde daar al.

We kunnen Kanaän vergelijken met de zondige wereld nu. Dit boek laat echt het verlangen van God voor ons zien. Hij wil dat wij rechtvaardig zijn in alle facetten van ons leven. Dat wij gelukkig en gezond zijn; daarom heeft Hij de wetten gegeven. Hij is erg begaan met onze welzijn. God toont ons Zijn genade en geeft ons dan instructies over hoe wij moeten leven.

Wat kunnen wij van het boek Deuteronomium leren?

  • Het basisprincipe die Mozes uitlegt vanuit de Tien geboden is respect, voor God en mensen. Ontzag voor God leidt naar gehoorzaamheid, wat weer leidt naar zegeningen.
  • Wij kunnen zien hoe geduldig en trouw God is met Zijn volk en Hij komt alle beloften na.
  • Wij moeten het niet licht nemen, dat er een straf voor zonde is en wij de wet niet zelf kunnen vervullen. We dienen te beseffen dat wij Christus nodig hebben.
  • God maakt bekend dat Hij wil dat wij dankbaar zijn voor Zijn grote werken. Tevredenheid leidt naar dankbaarheid.
  • God wil ook dat wij blijven gedenken of herinneren waar wij vandaan komen, vooral als wij welvarend zijn.
  • Als wij keuzes moeten maken, kunnen wij zeker in de wet richtlijnen vinden over hoe God over bepaalde dingen denkt. Wij kunnen én de wet raadplegen én de Heilige Geest.

Gehoorzamen

Zoals de noodzaak van gehoorzamen in het oude verbond naar voren komt, zo is het eigenlijk ook onder het nieuwe verbond. God schenkt ons vergeving en genade uit liefde via Christus. Wat doen we met de verlangens en instructies van God als wij onze verlossing hebben ontvangen? Gehoorzamen wij uit liefde, in toewijding? Geven wij ons echt over aan Zijn plan? Of zijn we blij dat we behouden zijn, maar gaan wij ons eigen weg? Ook het Nieuwe Testament roept ons op om te gehoorzamen. Lees maar in de volgende teksten:

Openbaring 14:12 ‘Daarom moeten zij die God toebehoren standvastig zijn geboden blijven gehoorzamen en in Jezus blijven geloven.’

Romeinen 3:31 ‘Betekent het dan dat wij door ons geloof in Jezus Christus de wet buiten werking stellen? Nee, integendeel. Dan doen wij juist van de wet zegt.’

Galaten 3:12 ‘Bij het houden van de wet is het geen kwestie van geloven, maar van doen. ‘Wie de wet houdt, zal daardoor leven,’ staat er geschreven.’

Romeinen 8:4 ‘Nu wordt aan de eis van de wet voldaan, want wij doen niet meer onze eigen zin, maar laten ons leiden door de Heilige Geest.’

Door de Geest die in ons leeft, worden we gerechtvaardigd door geloof, maar nog steeds geoordeeld naar onze werken. Wij moeten na onze verlossing niet achterover zitten en alleen zondagochtend een lied zingen voor de Heer. Nee, christen zijn is overgave en leefstijl. Niet alleen geloven, maar ook doen!

Liefde is de vervulling van de wet

Nu zijn wij niet meer onder de wet van Mozes, maar de wet van Christus. Paulus leert ons heel mooi dat liefde de vervulling van de wet is. Dus geen zaak van wetticisme, maar van liefde. Op eigen kracht gaat het ons niet lukken, maar doordat de liefde van God in onze harten is uitgestort, kunnen wij er voor kiezen om vanuit die liefde te gehoorzamen. Wij hebben nu een geweldige Helper – de Heilige Geest gekregen. Waardoor het mogelijk is om rechtvaardig te kunnen leven.

Liefde en de wet staan niet tegenover elkaar, maar naast elkaar. Wij kunnen ervoor kiezen aan één hand de liefde van Christus aan te nemen en aan de andere hand de pure en zuivere wet van God aan te nemen. Zij gaan hand-in-hand. De wet is even belangrijk als de liefde van de Geest van God en andersom.

Wederom is Christus ons perfecte voorbeeld van het houden aan Gods wil en wandelen in liefde! Hij was constant in contact met de Heilige Geest. Laten wij onze ogen op Jezus richten als wij Gods wetten leren kennen en ons overgeven aan de Heilige Geest.

Heel veel zegen en tot volgende week!

1 gedachte over “De wet en de liefde gaan hand in hand”

  1. Dit is een uitleg, zoals het uitgelecht moet worden. Alles gaat via Jezus Christus

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *