De erfenis van de gelovige

De Bijbel leert ons dat Abraham rechtvaardig was, want hij vertrouwde en geloofde God. God verkondigde al het Evangelie aan hem: “In u zullen al de volken gezegend worden.” God beloofde dat hij erfgenaam van de wereld zou zijn! Zo zijn de beloften aan Abraham en zijn Nageslacht gedaan en dat Nageslacht is Christus (Galaten 3:16). Allen die in Christus zijn, zijn ook kinderen van God en indien wij kinderen zijn, zijn wij ook erfgenaam (Romeinen 8:17). Wat houdt de erfenis precies in? En welke beloften ontvangen wij dan door geloof?

De erfenis van Christus

De belofte is dus begonnen bij Abraham, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen. Voordat we kijken naar onze erfenis, gaan we eerst kijken naar de erfenis die Jezus Christus heeft ontvangen. Als eerste wil ik zeggen dat Jezus ervoor gekozen heeft om Zijn glorie te verlaten in de hemel en te lijden uit liefde op aarde. Hij die neerdaalde [tot zelfs onder de aarde], was ook degene die opgevaren is tot ver boven de hemelen om alles op aarde, maar ook in elk ander rijk te vervullen met Zijn aanwezigheid. Hij kwam met een missie, omdat Hij wist welke heerlijkheid dat later zou opleveren.

De kracht van God manifesteerde door Christus heen toen Hij stierf en weer opstond uit de dood. Zo kan Hij een ieder die in Hem gelooft [eeuwig] leven geven. De erfenis van Jezus is dat God Hem een Koninkrijk [van het licht] en het absolute gezag van alles wat er bestaat gegeven heeft. God heeft alles onderworpen aan Jezus. En God maakte Hem Hoofd van alle dingen in de Gemeente, dat Zijn lichaam is [de volheid van Hem die alles vervuld en compleet maakt in alle gelovigen].

Jezus leed omdat Hij een erfgenaam was, en Hij erfde omdat Hij leed.

Dus, God heeft Christus uit de dood laten doen opstaan om ons met Hem ook levend te maken. Zo kon Hij vervolgens ons een geestelijke positie geven met Christus die het gezag heeft over alles op aarde en in de hemel En heeft Hij ons deel gemaakt van de Gemeente, het lichaam, door ons allen samen te voegen in Zijn Zoon door één Geest, de Heilige Geest.

Het garantiebewijs

Door bekering en het geloof in Jezus worden wij gerechtvaardigd (Romeinen 4:13). Als wij Jezus aannemen maakt Hij ons levend met Hem, waardoor er een aantal dingen gebeuren:

  • wij krijgen een plaats in het Koninkrijk van het licht;
  • ontvangen [eeuwig] leven uit genade;
  • vergeving van zonde;
  • en de Heilige Geest.

Hoe weet je dat dit voor jou geldt?

‘In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, Die het onderpand is van onze erfenis tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid.’ Efeze 1:13-14, HSV.

Het Woord onderpand, betekent ook: een voorschot, aanbetaling, voorproefje of zekerheid. Ik wil een voorbeeld geven: Een minderjarig kind verliest beide ouders in een ongeluk. Zij laten een grote erfenis achter die hij erft. Omdat hij minderjarig is ontvangt hij een deel van de erfenis van een toeziend voogd om in onderhoud en opvoeding te voorzien. Als hij oud genoeg is, mag hij zelf de erfenis beheren. Zo is het ook met ons. Hier is Jezus de toeziend voogd en de Heilige Geest is het voorschot die ons voorziet in onderhoud en opvoeding. Hij is ons garantiebewijs voor een heerlijke toekomst.

Tweedelige erfenis

De Bijbel leert ons dat we al leven vanuit de erfenis in de Heilige Geest. De erfenis bestaat dus uit twee delen. Het eerste deel is het wandelen met de Heilige Geest, het voorproefje en het tweede deel ligt in de toekomst. Wij beërven het Koninkrijk en het eeuwige leven enkel en alleen op grond van het volbrachte werk van Jezus, uit pure genade. Wie het Koninkrijk van God ingaat, heeft eeuwig leven en wie eeuwig leven heeft, gaat het Koninkrijk van God binnen. Het is niet los van elkaar te zien. Maar of wij een beloning ontvangen in de hemel als tweede deel van de erfenis is totaal afhankelijk van onze keuzes. Het gaat samen met hoe wij wandelen op aarde en hoe wij de Here Jezus dienen.

Wat moet je dan doen om de volledige erfenis te ontvangen? Eigenlijk niets anders dan alleen: geloven [en vertrouwen] in Christus. Je hoeft niets te doen om de erfenis te ontvangen, naar wel iets laten. Wat je eigenlijk moet loslaten of verlaten is je eigen erfenis.

Jezus heeft meerdere malen gezegd dat het lastig is voor een rijke om in de hemel te komen. Wij proberen altijd zo vast te houden aan wat wij hebben (of hebben bereikt), maar wat is het waard op het einde? Is er iets dat je kunt meenemen als je dood gaat? Het is lastig voor ons om los te laten en God te vertrouwen met ons leven. Als je alles [ver]laat, wat krijg je dan? Je zal honderdvoudig ontvangen en het eeuwige leven in het Koninkrijk van Jezus Christus.(Mattheüs 19:29)

Wij ontvangen de Geest, die de wil van God bekend maakt, die ons verstand verlicht en die ons bekwaam maakt om in alle opzichten gelijkvormig te worden naar het beeld van Zijn Zoon.

Voor wie is de erfenis niet bestemd?

Voor mensen die Christus afwijzen is er ook een erfenis, maar géén heerlijk erfenis. Zij zullen geoordeeld worden aan de hand van wet. En omdat er geen mens de wet kon vervullen zal de toorn van God op hen blijven. Aan de hand van de wet wordt dan hun straf bepaald.

Door het aannemen van Jezus is de toorn van God niet meer op ons. Hij kan ons vrijspreken buiten de wet omdat Christus al betaald heeft voor ons. Er zijn nog twee dingen waar wij op moeten letten na onze redding in Christus.

De Bijbel leert ons dat Abraham twee zonen had, één van de slavin en één van de vrije. Die van de slavin was naar het vlees geboren en die van de vrije door belofte. Deze dingen hebben een zinnebeeldige betekenis; de vrouwen staan voor de twee verbonden. Het Oude verbond onder de wet en het nieuwe verbond onder de Geest. Wij zijn nu als Isaak, kinderen van de vrije. Wil hoeven niet meer gebukt te gaan onder de slavernij van de wet (Galaten 4).

De wereld denkt dat je gered wordt door goede daden te doen, maar het Evangelie leert dat wij gered zijn om in Christus goede daden te doen.

Zoals ik een stukje terug al aangaf, wij moeten ons niet meer laten leiden door onze oude mens [leven zonder de Heilige Geest], die moeten we achter laten en Jezus volgen. Eerst worden we gerechtvaardigd in Christus, dan begint het proces van heiligmaking door te wandelen met de Geest. Dus, het aannemen van Christus geeft ons recht om het Koninkrijk binnen te gaan, maar wat wij ontvangen in het Koninkrijk hangt af van hoe wij de Here dienen hier op aarde.

1 gedachte over “De erfenis van de gelovige”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *