Volmaakt in de ogen van de Vader

In Mattheüs 5 legt Jezus uit wat Hij verwacht van Zijn leerlingen en hoe zij kunnen leven zoals God dat graag wil in deze wereld. Hij noemt ons het zout en het licht van de wereld. Wat bedoeld Jezus precies?

Het zout van de aarde

‘U bent het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het dan nog gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden.’ Mattheüs 5:13, HSV.

Als ik het Woord van God lees, pak ik regelmatig de ‘Amplified Bible’ vertaling erbij. Dit is een Engelse vertaling waarin extra woordbetekenissen opgenomen zijn, om de tekst te verduidelijken of te versterken. Deze vertaling legt uit dat Jezus hier spreekt over zout als conserveermiddel (= om voedsel langer houdbaar te maken en de groei van bacteriën en schimmels tegen te gaan). Ook zo, dienen wij als leerlingen van Jezus het Woord van God te behouden of te bewaren in deze wereld.

Daarna zegt Jezus: ‘maar als het zout zijn smaak heeft verloren…’ Hierbij wordt het voorbeeld gegeven van zout uit de Dode Zee. Dit zout bevat onzuiverheden waardoor het niet werkt zoals het hoort. ‘Smaak verloren’ betekent dus ‘de werking verloren’. Het heeft zijn kracht verloren en is onbruikbaar geworden. Ik geloof dat Jezus hier zegt: ‘Jullie zijn de bewaarders van het Woord van God, zorgt dat het zuiver blijft zodat het zijn kracht niet verliest.’

Het licht van de wereld

‘U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder een korenmaat, maar op een standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn’. Mattheüs 5:14, HSV

Jezus onderwees dat zolang Hij in de wereld is (Johannes 9:5), Hij het licht van de wereld is, maar Jezus wist dat Hij hier maar een korte tijd zou blijven. Een ieder die Jezus volgt, zal nooit in duisternis leven, maar het licht hebben dat leven geeft (Johannes 8:12). Nu is het aan Zijn leerlingen om een licht te zijn. Wij zijn bedoeld om te shinen!

Daarna komt het volgende vers: ‘laat uw licht schijnen voor mensen op een manier dat zij uw goede daden zien en God daar de eer en glorie voor geven’. Als zout zijn is lijken op Jezus. Als licht zijn is handelen zoals Jezus. Wat Hij eigenlijk zegt is: lijk op Mij, want dan ga je handelen zoals Ik, zodat mensen door goede daden te zien daar God eer en glorie voor geven!

“Als zout zijn is lijken op Jezus en als licht zijn is handelen zoals Jezus”.

Volmaakt in de ogen van de Vader

In vers 48 van Mattheüs hoofdstuk 5 zegt Jezus: ‘Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, die in de hemelen is, volmaakt is’. Kunnen wij dan volmaakt zijn? Of in het Engels: ‘perfect’? Laten we weer kijken in de Amplified Bilbe vertaling van dit vers:

‘You, therefore, will be perfect [growing into spiritual maturity both in mind and character, actively intergrating godly values into your daily life] as your heavenly Father is perfect’. (Perfect vertaald: groeiende in geestelijke volwassenheid in denken en karakter, actief integreren van goddelijke waarheden in je dagelijkse leven).

De betekenis van ‘perfect’ of ‘volmaakt’ staat in twee delen; het eerste gedeelte is weer het lijken op Jezus, in denken en karakter (zout) en het tweede gedeelte is weer het handelen zoals Jezus (licht), door actief goddelijke waarheden in je dagelijkse leven toe te passen. Let op dat er staat groeiende, niet al geestelijke volwassen zijn!

Samengevat is het zo: Als wij steeds ons denken vernieuwen met Gods Woord, gaan we in karakter lijken op Jezus, met als logisch gevolg dat wij ook gaan handelen zoals Jezus. Wij behouden een zuiver evangelie in deze wereld en weerspiegelen Gods heerlijke licht. Op deze manier zijn wij dus volmaakt in de ogen van de hemelse Vader!

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *