Buitengewoon verrijkt in Christus

God heeft ons geroepen om één te zijn met Zijn Zoon Jezus Christus. Op die manier kan God ons Zijn liefdevolle genade, vrede en geestelijk welzijn geven. Door verbonden te zijn met Jezus is ons leven in alle opzichten verrijkt in Christus. In de eerste brief naar de Korinthe gemeente legt Paulus uit hoe dit werkt. Lees het in mijn nieuwe blog!

‘Ik dank God te allen tijde over u, vanwege de genade Gods, die u in Christus Jezus geschonken is; want in elk opzicht zijt gij rijk geworden in Hem: in alle woord en alle kennis, gelijk het getuigenis aangaande Christus onder u bevestigd is, zodat gij ten aanzien van geen enkele genadegave te kort komt, terwijl gij uitziet naar de openbaring van onze Here Jezus Christus. Hij zal u ook bevestigen ten einde toe, zodat gij onberispelijk zult zijn op de dag van onze Here Jezus [Christus]’.
1 Korintiërs 1:4-8, NBG51

In Christus

De reden waarom Paulus blij is voor zijn medegelovigen is, omdat hij aangeeft dat zij de genade van God ontvangen hebben via Jezus en daarom rijk geworden zijn. Iemand die zegt: ‘Jezus is Here’, heeft de genade van God ontvangen. Er is geen andere weg om de genade van God te ontvangen; het is via Jezus. Er is dus ook geen andere weg om rijk te worden dan via Jezus. Via Jezus kunnen we dingen van God ontvangen. Er staat dat wij rijk geworden zijn. Dat betekent dat wij het al zijn! Het is niet iets wat we nog moeten ontvangen, het is al gegeven!

Waar worden wij rijk in als wij verbonden zijn met Jezus? In alle opzichten, alle woord en alle kennis. Dit komt omdat wij van Jezus iets kostbaars ontvangen: de Heilige Geest. Hij geeft ons een volledig begrip van de waarheid en inzicht in het geloof. Daardoor veranderen onze gedachten, motieven, gedrag en onze manier van spreken, doen en laten. Bij alles wat je zegt gaat de Heilige Geest je woorden kracht bijzetten. Je wordt bekrachtigd door geestelijke gaven van de Heilige Geest. Dat is een soort bewijs, een getuigenis, een bevestiging, iets speciaals van God dat je bij Hem hoort.

Onderzoek wat je hebt

Als wij dus de waarheid niet onderzoeken samen met de Heilige Geest, dan gaat de rest ook niet goed. Een voorbeeld: Je hebt een groot geldbedrag geërfd van een verre oom, maar de notaris kan je niet bereiken. Dan weet je niet eens dat je rijk bent! Als iemand je zal vragen: ‘waarom koop je geen nieuw huis?’ Zal je antwoorden: ‘omdat ik het geld niet heb.’ Je hebt het geld wel, maar je weet het gewoon niet! Daarom is het belangrijk om volledig kennis te hebben van de waarheid, al gegeven door de Heilige Geest. Als een geestelijk cadeau – klaar om uitgepakt te worden. We moeten ons dus verdiepen in wat we al gekregen hebben!

Ondertussen…

Waarom worden wij bekrachtigd met geestelijke gaven van de Heilige Geest? De Heilige Geest openbaart zich door je heen. Hij maakt Christus zichtbaar in ons leven. Wij nog even moeten wachten tot de wederkomst van onze Here Jezus Christus. Het woordje ‘terwijl’ betekent ook wel ‘ondertussen’ of ‘in de tussentijd’. Tot de wederkomst van Jezus hebben wij dus een opdracht; niet rustig wachten op Jezus door niets te doen, maar dat is Christus zichtbaar maken door ons leven met de hulp van de Heilige Geest en Zijn gaven.

Als wij op deze manier onze tijd doorbrengen tot Jezus weer terugkomt, geeft de Bijbel ook een belofte; wij zullen onberispelijk zijn op de grote dag van het oordeel. Onberispelijk zijn betekent: vlekkeloos, volmaakt, perfect en foutloos! De Heilige Geest zal ons er steeds aan herinneren dat als we verbonden blijven met Jezus, wij gerechtvaardigd zijn, vergeven en vrij van elke beschuldiging. Hij zal ons sterk houden tot het einde aan toe; tot het moment dat Jezus terugkomt.

Genadegaven

Wat zijn dan die genadegaven die de Heilige Geest ons geeft? We gaan naar 1 Korintiërs 12:4-7.

‘Er is een verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde Geest, er is een verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Here, en er is een verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt. Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen’.

God geeft ons via de Heilige Geest gaven, taken en wonderwerken – gratis, uit Zijn genade, goedheid en vriendelijkheid. Het helpt ons Zijn liefde te openbaren en Zijn kracht te demonstreren hier op aarde. Er zijn verschillen in de uitingen van de Heilige Geest, maar iedereen heeft het. Elke gelovige die verbonden is met Jezus en samenwerkt met de Heilige Geest heeft buitengewone gaven.

Streef ernaar

Alle gaven zijn beschikbaar voor ieder persoon. Iedereen kan gebruikt worden door de Geest. Elke situatie vraagt ook om een andere gave. Soms heeft iemand genezing nodig en soms heeft iemand wijsheid nodig. De Geest van God is op zoek naar mensen die willen functioneren in de gaven. Het ligt aan onze gewilligheid en ons streven. Wij kunnen zelfs overvloedig worden in de gaven. Lees de volgende tekst maar.

‘Zo ook u, als u naar geestelijke gaven streeft, zoek er dan naar om overvloedig te zijn in gaven tot opbouw van de gemeente’. 1 Korinthe 14:12, HSV

Elk individu kan streven naar genadegaven en daarin [overvloedig] ontwikkelen. Het is niet om jezelf te verhogen of om het voor jezelf te houden. Ze zijn er tot welzijn van allen; om anderen te dienen, om de gemeente op te bouwen.

Ze zijn er om namens God te spreken en om namens God te handelen tot eer en glorie van Hem.

Sommige mensen functioneren wel beter in een gave, omdat zij die meer ontwikkeld hebben. Of omdat het beter past bij hun kring van invloed of bediening.

Charisma

Genadegave komt van het Griekse woord ‘charisma’. De Bijbelse betekenis is de buitengewone gaven, gegeven door de Heilige Geest. Wetenschappers vinden het nog steeds lastig om dit begrip te definiëren. Persoonskenmerken van een charismatisch persoon zijn: een krachtige uitstraling, iemand die invloed uitoefent, leiding kan geven, streeft naar persoonlijke groei en zichzelf durft te zijn. Andere kenmerken zijn: aantrekkelijk, sociaal sensitief, inspirerend, moedig, oprecht, betrouwbaar, sympathiek, boeiend en zelfverzekerd. Ik zou wel een charismatisch persoon genoemd willen worden! Wat een mooie eigenschappen!

Ik geloof dat het past bij een karakter van een gelovige. Wat als je deze betekenissen aan elkaar verbindt? Wat als je de buitengewone gaven van de Heilige Geest ontwikkelt? Kan dat zich uiten als een persoon met zulke kenmerken?

Als je opereert in de genadegaven dan ben je aan het bewegen in jouw identiteit in Christus.

– Bijbelsedinge

Lieve gelovige, jij bent rijk geworden in Christus. Doordat je verbonden met Jezus heb je de Heilige Geest ontvangen. Hij openbaart Zich door je heen. Je bent prachtig, speciaal en uniek geschapen. Stop met vergelijken. Omarm wie je bent in Christus met jouw buitengewone geestelijke gaven. Weet je wat er dan gebeurt? Je zal vanzelf gaan opvallen.

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *