Autoriteit van de gelovige – deel 2

Vorige week heb ik geschreven over de positie van God, de mens en de satan. God heeft de mens aangesteld als gezagsdrager van de aarde. God kan niet Zijn eigen Woord veranderen en werkt daarom samen met en door mensen heen. De mens heeft helaas de autoriteit weggeven aan de satan, waardoor hij macht kan uitoefenen op aarde. Om de autoriteit weer terug te krijgen, moest Jezus dus mens worden. Als gelovige hebben we, dankzij Jezus, een nieuwe identiteit en een geestelijke positie met autoriteit gekregen van God. In het blog van deze week gaan we kijken hoe je de autoriteit kan uitoefenen!

Geestelijke oorlog

Wij moeten goed beseffen dat wij midden in een geestelijk oorlog zitten. Wij hebben een tegenstander. Hij heeft geen genade en is er altijd op uit om jou te vernietigen. Hoe doet hij dat? Hij werkt via ons denken. Net als Adam en Eva moeten wij de satan macht geven, zodat hij effect kan hebben op ons leven. Wij hebben allemaal wel eens rare of vervelende gedachten. We zijn allemaal wel eens boos op iemand. Maar wij hebben een keuze om die gedachte of woede te koesteren/aandacht te geven, waardoor het kan leiden naar zonde.

Laten we even kijken naar Genesis 4:7. God vroeg aan Kaïn: ‘Waarom ben je zo boos? En kijk je zo geïrriteerd? Als je Mij gelooft en doet wat goed is, zal je dan ook niet geaccepteerd worden door Mij? Als je Mijn instructies negeert kruipt de zonde voor je deur; die wil je overmeesteren, maar je moet het beheersen.’ In het volgende vers kunnen we lezen dat Kaïn helaas zijn broer Abel vermoordt.

Wij hebben dus wel eens vervelende gedachte of emoties, maar geef de satan geen gelegenheid om je te verleiden tot zonde. Wij hebben een keuze: óf wij weerstaan hem óf wij geven hem macht door mee te gaan in die vervelende emoties of gedachte.

Word boos!

Er is een goede manier van boos worden. Jezus werd ook boos in de tempel en joeg de handelaars en hun klanten naar buiten. De tafels van de geldwisselaars en de kraampjes van de duivenhandelaars gooide hij omver! (Matt. 21:12). De bijbel leert ons om boos te zijn op zonde – op immoraliteit, onrecht en goddeloos gedrag. Niet op mensen, maar op zondig gedrag. Wij moeten boos worden op de satan, die dat veroorzaakt; op de manieren dat hij ons wil hinderen, irriteren of vernietigen. Wij moeten leren om niet meer met hem mee te werken; hem geen macht meer te geven. Accepteer het niet langer!

Word niet boos op mensen, maar ook niet op God. Want jij bent degene die de satan moet weerstaan; niet God – jij. Jij hebt de autoriteit gekregen van Christus.

Wanneer kun je jouw autoriteit van Christus niet gebruiken?

  • Als je het niet weet dat je het hebt, of hoe je het moet gebruiken – onwetendheid;
  • Bij bewust ongehoorzaam zijn aan God (God kijkt naar de besluiten van jouw hart);
  • Als je het gebruikt zonder geloof.

Al deze punten vallen weg als je het Woord van God gaat lezen. Het Woord leert ons deze principes, helpt ons samen met de Heilige Geest besluiten met ons verstand en hart te maken in lijn met Gods wil. En door Gods Woord bouw je geloof! Want je krijgt een zekerheid en overtuiging van dingen die je nog niet ziet en een onwankelbaar vertrouwen in God.

Hoe kun je autoriteit uitoefenen?

Je gebruikt jouw autoriteit door middel van spreken – [heel belangrijk] in geloof!

God creëerde de hele schepping door het in bestaan te spreken [in geloof]. Woorden hebben kracht, scheppingskracht. Zeker als je een kind van God bent, geplaatst in een autoritaire positie zal het gaan naar hoe jij het spreekt in geloof.

Zie het alsof als je praat, constant zaadjes uit je mond vallen. Geloof dus alles wat je zegt. Maak je verhalen niet mooier dan ze werkelijk waren, zeg niet dat je iemand gaat appen, om het vervolgens niet te doen. Zeg wat je meent en meen wat je zegt. Neem je eigen hart niet in de maling, maar zet het in lijn met je mond. Als zaadjes uitkomen, zal je die vruchten ervan eten. Jij bepaald dus wat je zaait. Als jij pijn voelt in je lichaam, geloof je dan jouw lichaam? Omdat je het voelt? Of geloof je Gods Woord? Waar in staat dat wij genezing zijn door de striemen van Jezus?

Meestal gaan wij uit van wat wij voelen en kunnen waarnemen. Maar Gods Woord is groter dan wij kunnen voelen of waarnemen. Ik ontken pijn niet, maar ik zeg dat Gods Woord boven pijn staat. Als jij je lichaam gelooft en tegen iedereen om je heen zegt dat je pijn hebt, dan zal het zo zijn en zo blijven. Als jij gelooft in Gods Woord en je spreekt het uit en zegt: ‘Pijn, ik stuur jou weg uit dit lichaam, nu. Door de striemen van Jezus ben ik genezen en pijnvrij, in Jezus’ naam.’ Dan zal het zo zijn en niet hetzelfde kunnen blijven!

Als je zou bidden en zou vragen: ‘Here, wilt U alstublieft mijn pijn wegnemen?’ Dan zal je gebed niet beantwoord kunnen worden. Dan zou God op zoek moeten gaan naar een gelovige die bereid is om in autoriteit te spreken tegen jouw pijn. Want God werkt door en samen met mensen. Hij heeft een mond nodig hier op aarde die spreekt namens God. God wil niet dat je pijn hebt. Hij heeft jou autoriteit gegeven om je juist te helpen.

Eigenlijk moet je dus Gods Woord mixen met geloof en dan uitspreken. Dan spreek je in autoriteit en komt de power van God vrij in deze wereld!

Tegen wat moet je spreken?

Omdat alles wat geschapen is gecreëerd is met woorden, reageert het ook op woorden. Eigenlijk kun je tegen alles spreken wat Gods Woord tegenspreekt. Er volgen een aantal voorbeelden van spreken in autoriteit.

Ziekte:
Gods Woord zegt in 1 Petrus 2:24 dat Jezus mijn zonden heeft gedragen in Zijn eigen lichaam, toen Hij stierf aan het kruis. Daardoor ben ik nu dood voor zonde en kan ik voortaan leven zoals God het wil, want de wonden in Zijn lichaam hebben mij genezen. Mijn lichaam verteld mij nu dat ik niet genezen ben, maar ik geloof Gods Woord boven mijn lichaam. Ik geloof Uw Woord, de waarheid. Ik spreek mijn geloof uit in autoriteit en ik bestraf ziekte en stuur ziekte weg en zeg tegen elke cel in mijn lichaam te herstellen door de kracht van de Heilige Geest, in de naam van Jezus.

Angst:
Gods Woord zegt in 1 Johannes 4:4 dat ik uit God geboren ben en satan heb overwonnen. God die in mij woont, is groter dan satan die in de wereld is. Ik geloof Uw Woord, de waarheid. Ik spreek mijn geloof in autoriteit en bestraf de macht achter angst en zeg: angst ga weg van mij, in de naam van Jezus.

Onzekerheid:
Gods Woord zegt in Jakobus 1:22 dat ik een doener van het Woord ben en gezegend ben ik alles wat ik doe. Ik geloof Uw Woord, de waarheid. Ik spreek mijn geloof uit in autoriteit en stuur onzekerheid weg van mij, in de naam van Jezus.

Tekort:
Gods Woord zegt in Filippenzen 4:19 dat ik geen tekort heb, omdat God uit Zijn rijkdom in Christus Jezus mij alles geven zal wat ik nodig heb. Ik geloof Uw Woord, de waarheid. Ik spreek mijn geloof uit in autoriteit en zeg tegen alle leugens van armoede: ga weg van mij, in de naam van Jezus.

Aan de slag!

Ik spreek regelmatig tegen omstandigheden en ik zie resultaat en verandering! Prijs de Heer! Op dit moment draag ik nog een bril. Is dat zo erg? Nee, maar ik wil het gewoon niet meer. Ik wil vrij zijn en onafhankelijk van hulpmiddelen. Daarom spreek ik regelmatig tegen mijn ogen. Jezus heeft alles overwonnen aan het kruis, alle ziekten en kwalen. Heb ik al verandering gezien? Nog niet, maar ik geloof het! En blijf het net zo lang uitspreken tot ik mijn vrucht daarvan zal eten. Gods Woord is de waarheid en ik zal dat altijd verkondigen of ik het nu wel of [nog] niet zie in mijn eigen leven!

Ik wil je bemoedigen om zelf aan de slag te gaan. In welke gebieden moet jij deuren sluiten voor de satan? Word boos op zijn werken; bind hem, bestraf hem en stuur hem weg! Onderzoek Gods Woord voor jouw situatie, bouw je geloof en open je mond. Vergeet niet om het net zo lang te blijven doen tot je verandering in deze wereld ziet.

Heb jij een mooie getuigenis? Laat het weten door een reactie te plaatsen!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *