Getuige zijn van Jezus

Ben jij blij en dankbaar dat je de waarheid over Jezus ontdekt hebt? Misschien zijn er wel mensen om jou heen die dat ook kunnen zijn. Maar hoe kunnen zij geloven als niemand ze verteld wat Jezus gedaan heeft? Weet jij hoe je een getuige kan zijn van Jezus? Lees mijn nieuwe blog met drie handige tips!

Getuigen is…

Wat betekent getuigen nu precies? Volgens het woordenboek is dat ‘een verklaring afleggen van wat hij of zij gezien heeft’. Vertaald naar een christen leven zou je kunnen zeggen dat het mensen vertellen is over wat Jezus [persoonlijk voor jou] gedaan heeft. In het Woord komen wij ook wel eens ‘belijden’ tegen. Dat is openlijk uitkomen voor je geloof.

‘Want u zult Zijn getuige zijn en alle mensen vertellen wat u hebt gezien en gehoord.’
Handelingen 22:15, HTB

Gods getuigenis

In de wet van Mozes kunnen we lezen dat als iemand de wet overtrad, veroordeeld werd op grond van twee of drie getuigen. God heeft ook een getuigenis gegeven aan de wereld. Hij zegt dat Jezus Christus Zijn Zoon is. Dat Hij ons eeuwig leven wil geven en dit leven is in Zijn Zoon. Wie de Zoon van God heeft, heeft leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.

Wij weten dat Jezus de Zoon van God is, want dit is bevestigd door drie getuigen: door Zijn doop in water, door het bloed van Zijn dood en de Heilige Geest zegt het, en die wordt de Geest van de waarheid genoemd. Ook in de hemel zijn er drie getuigen: de Vader, het Woord en de Heilige Geest (1 Johannes 5:6-8).

Door onze wedergeboorte (door water en bloed) en de Heilige Geest hebben wij de zekerheid dat wij nu [eeuwig] leven hebben door Gods Zoon Jezus. Wij weten dat wij één met Hem zijn en Hem mogen leren kennen!

‘Als u Mij zou kennen, zou u ook mijn Vader kennen’.
Johannes 8:19, HTB

Waarom zou je getuigen?

Als je het getuigenis van God aanneemt, dan smelt het samen met jouw leven. Het ontvangen van de Zoon van God, veranderd levens! Het hart van God wordt bekend en openbaar door jouw leven heen. Iedereen kan zien dat het goed is om God te ontvangen en in relatie met Hem te leven. Het geeft hoop en geloof aan degene die het hoort en je plant zaadjes met woorden van leven!

Getuigen over Jezus kan levens veranderen!

Gelukkig hoeft je het niet alleen te doen. De Heilige Geest zal van Jezus getuigen door ons heen. Hij geeft kracht, wijsheid en openbaart de waarheid over Jezus in Gods Woord.

Jouw getuigenis

Vanaf het moment dat je gelooft in Jezus kan je al een getuige zijn. Je was in een bepaalde leefsituatie voordat je ging geloven. Er is iets gebeurt waardoor je ging geloven. En nu je gelooft, is het allemaal anders. Er is een veranderingsproces gestart.

Iedereen heeft een uniek verhaal. Jezus is persoonlijk voor je geworden. Het gaat er niet om wie de mooiste getuigenis heeft. Het gaat er niet om of je nu heel erg in de put zat of dat je in een gelukkig gezin bent opgegroeid. Nee, het gaat om Jezus! Het gaat om diegene die het mogelijk gemaakt heeft om ons een nieuw en eeuwig leven te geven! Het gaat erom dat mensen God eer en glorie geven als ze jouw getuigenis horen.

Hoe getuig je?

Weet je niet hoe je jouw getuigenis moet vertellen aan mensen? Of waar je moet beginnen? Ik hoop dat de volgende drie vragen je helpen:

  1. Hoe was de situatie voordat je Jezus leerde kennen?
  2. Hoe kwam je tot het punt dat je ging geloven?
  3. Wat is er nu anders in jou leven?
  4. Vertel kort dat God ons eeuwige leven wilt geven door Jezus [het getuigenis van God]

Als we wandelen met Jezus blijven wij constant gebeurtenissen [veranderingsprocessen] meemaken waarvan wij kunnen getuigen. Deel en belijdt je geloof in getuigenissen om God daar eer en glorie mee te geven!

Heb jij een mooie getuigenis? Deel het in de reacties!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *