Zichtbaar geloof

Gods woord zit vol met praktische adviezen voor iedereen die Christus wil volgen. De brief van Jakobus is makkelijk om te begrijpen, maar moeilijker om in praktijk te brengen. Het gaat over ons gedrag in de wereld en in de gemeente. Hoe maken we ons geloof zichtbaar? Lees het in mijn nieuwe blog!

Wie was Jakobus?

Jakobus was een geestelijke leider en voorzitter van de oudsten raad in de eerste gemeente in Jeruzalem. Dagelijks was hij in de tempel aan het bidden en de Joden hadden respect voor hem. Zijn bijnaam was: ‘Jakobus de rechtvaardige’. Hij was aanwezig bij de bijeenkomst die we kunnen lezen in Handelingen 15 (vers 13 tot 21), waar een lastige kwestie werd besproken over het Joodse gebruik – de besnijdenis. Jakobus erkende de wonderwerken van de Heilige Geest onder de heidenen en onderbouwde de woorden van Petrus met de oud testamentische geschriften. Zijn conclusie was: ‘Val Paulus en de heidenen maar niet verder lastig met de Joodse regels, zij hoeven zich er niet aan te houden, maar wij wel’. Dat zegt ons dat Jakobus een man was die veel inzicht had in Gods woord, de Heilige Geest verstond en rechtvaardig handelde. Laten we kijken wat we kunnen leren van deze Jakobus!

Gods verwachting

Jakobus schrijft naar mensen die geloven in Jezus Christus en Hem hebben aangenomen als Redder en Verlosser. Zij weten dat Jezus Christus God Zelf was die naar de aarde is gekomen als een mens van vlees en bloed. Dat Hij Zijn leven gaf aan het kruis, weer opstond uit de dood en eeuwig leven kan schenken aan een ieder die dat gelooft. Dat leven betekent God kennen. We hebben weer een relatie met God! Dat houdt ook in: weten wat God van je verwacht. Dat is de eerste stap om geloof zichtbaar te maken.

Wat verwacht God van ons? Hij verwacht dat we rechtvaardig leven, dat we Hem en mensen liefhebben en dat we Hem gehoorzamen (Mich. 6:8). Hoe ziet dat eruit in ons dagelijks leven, omgezet in praktisch handelen? Volgens Jakobus is het goed om als eerste God te vragen om wijsheid. Vraag God om wijsheid en verwacht dat Hij het zal geven. God wil ons heel graag helpen. Daarom heeft Hij ook een Helper gestuurd, de Heilige Geest. En Hij heeft ons Zijn Woord gestuurd, Jezus Christus. Wij hebben – net als Jakobus – in de basis al drie kostbare dingen om Gods verwachtingen te ontdekken: Gods woord, de Heilige Geest en Gods wijsheid.

Hoe werkt dat?

Met wilskracht zouden we onze daden kunnen veranderen. Een slecht mens kan iets goeds doen. Maar onze zondige natuur en ons hart kunnen we niet zelf veranderen. Die is blootgesteld aan zonde en daarom hebben we slechte verlangens die gericht zijn op onszelf. We hebben Christus nodig om ons een nieuw hart en een nieuwe Geest te geven in een nieuw leven met God. Een leven met goede verlangens, gericht op wat God wil en wat ons goede dingen oplevert.

Hoe meer je zoekt naar God in Zijn woord, wijsheid en Geest hoe meer het goede nieuws jouw leven zal veranderen. Jezus leert ons dat het ons van binnenuit veranderd. Eerst in onze gedachten, dan in ons hart en dan je karakter. Dat maakt je een nieuwe schepping in Christus. Vanuit die kern, je karakter komen goede daden voort. Geloof in handelingen is het bewijs voor de echtheid van het geloof. God heeft jou nodig om door jouw leven heen te laten zien dat Hij liefdevol, goed en genadig is!

Het goede nieuws veranderd mensenlevens!

Unplugged

De brief was geschreven voor Joodse gelovigen die verdeeld waren onder verschillende gebieden rond het Middellandse Zeegebied. Wat er gebeurde was dat de Joden de gedragingen van de heidenen overnamen. Er was bijna geen verschil meer te zien tussen gelovig en niet-gelovig. Dat zien we ook in deze tijd. Mensen zeggen wel dat ze geloven in Jezus Christus, maar er is geen verschil te zien in doen en laten. We kijken dezelfde dingen, we praten over dezelfde dingen en we doen dezelfde dingen. Jakobus waarschuwt: vriendschap met de wereld is vijandschap met God.

Vandaag de dag moeten we misschien nog alerter zijn. Er is zoveel afleiding om ons heen; internet, Netflix, social media, YouTube, games en nieuws. We moeten dus echt bewuste keuzes maken om ons soms loskoppelen van deze wereldse gebruiken, anders blijft er geen tijd meer over om te zoeken naar en te doen wat God van ons verwacht!

‘Dwazen! Wanneer zult u eens leren dat geloven geen zin heeft als u niet tegelijk ook doet wat God van u vraagt? Geloof dat niet met daden samengaat, is geen echt geloof’.
Jakobus 2:20, HTB

Geloven & doen

Nu hebben we gezien dat geloof zichtbaar wordt door iets te doen en iets te laten. Doen door te zoeken naar Gods woord, wijsheid en Geest en te laten door je los te koppelen van alle dingen die met de wereld hebben te maken. Een mens wordt gered door wat hij gelooft én door wat hij doet [in liefdevolle wijsheid] (Jak. 2:24, 3:13).

Laat je geloof zien, door wat je doet [of niet doet].

Lieve broeders en zusters, laten we niet bang zijn, maar moedig opstaan voor de waarheid en wandelen in wijsheid. Als we weten dat God dit van ons verwacht en wij het niet doen, zondigen wij (Jak. 4:17). Laat je geloof zien. Heb lief. Geef. Lach. Bemoedig. Bid. Help. Jij hebt toegang tot Gods wijsheid. Ja, vertel mensen ook het evangelie zonder woorden maar met daden door jouw leven!

Heel veel zegen en tot volgende week!

4 gedachten over “Zichtbaar geloof”

  1. Geweldig om daar naar toe te groeien het blijft eeen proces toch? Moi. Gr Okko.

  2. Ja, het is een proces. Elke dag zit vol met nieuwe kansen en keuzes. En elke keer dat je iets doet wat God wil, geeft dat diepe vreugde!

  3. Dat proces kan er alleen zijn als er een begin is. Ik ben zo dankbaar voor dat begin. Dankzij Jezus Christus brandschoon en helemaal nieuw. De wedergeboorte is een geschenk. En dat er een doorgaand groeiproces gaat komen ook. Wat moesten we zonder onze Helper?

    Hou jij ook zo van de brieven in het Nieuwe testament? Maar ook de beschrijving van de mensen uit het Oude Testament. Dat Abrahams geloof echt was, blijkt uit het feit dat hij God door geloof gehoorzaamde. Echt geloof is altijd gehoorzaam geloof. Abraham gehoorzaamde de roep van God op zijn leven – en hij toonde deze gehoorzaamheid toen hij “naar buiten ging”. Zijn geloof kwam tot uiting in actie.

  4. Ja, het is prachtig. Mijn verlangen is om een geloofsheld te worden waar mensen door geïnspireerd raken, zoals ik dat ben door Abraham en andere geloofshelden!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *