Zoonschap

Niemand heeft God ooit gevraagd om Zijn Zoon te geven als offer om ons te redden. Maar toch deed Hij het. Zo stelde God Zich tot zijn uiterste vorm kwetsbaar op en opende Zijn hart voor de hele wereld. Door Jezus Christus wordt Zijn liefdevolle Vaderhart zichtbaar voor ons. Zo kunnen wij weten dat Zijn grootste verlangen is om Vader voor Zijn kinderen te zijn. Hij wil ons zonen en dochters noemen. Als wij positief reageren op wat God in genade wil geven, kunnen wij kinderen Gods worden door te geloven. Er is geen andere religie of leerstelling waar relatie zo wordt belicht als in het Evangelie van Jezus Christus.

In mijn blog van deze week wil ik kijken naar drie aspecten van kind van God zijn. Wat ben je volgens de Bijbel als je geen kind van God bent? Hoe wordt je kind van God? En wat ben je als je wel een kind van God bent? Lees het op bijbelsedinge.nl!

Wat ben je volgens de Bijbel als je geen kind van God bent?

Sommige mensen zeggen dat alle mensen kinderen van God zijn. Maar in Johannes 1 vers 12 kunnen we lezen dat we van God macht kunnen ontvangen om Zijn kind te worden. Dat betekent dat je het niet zomaar bent! Wat ben je dan als je geen kind van God bent? Jezus leert het ons. Hij zegt dat een ieder die zondigt, een slaaf is van de zonde. Alle mensen hebben gezondigd en missen Gods nabijheid (Rom. 3:23) Dat maakt je een zondaar. Dat is iemand die leeft zonder God. Leven zonder God, Zijn Geest en zonder Zijn Woord is leven in de duisternis, een wereld die ondergedompeld is in zonden. De zonde betaalt een hard loon: de dood (Rom. 6:23)!

‘Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun die in Zijn naam geloven’.
Johannes 1:12, NBG51

De uitweg

Gelukkig is er goed nieuws! God heeft een uitweg uit deze toestand. De eerste stap naar vrijheid, naar kind worden, is bekering. Dat is beseffen dat je zonder God leefde en een keuze gaat maken om met Hem te leven. Daarvoor kun je het volgende aannemen: dat Jezus de Zoon van God is die naar de wereld gekomen is om het te redden van de macht zonde en dood om alle mensen weer in relatie met God te brengen.

De tweede stap naar vrijheid is je laten dopen in water. Je laat je oude leven achter en staat op in een nieuw leven samen met Christus. En de derde stap is je laten dopen met vuur: de Heilige Geest (Matt. 3:11). Je ontvangt de liefde van God, de Heilige Geest in je hart die bevestigd dat je gered bent. Dit proces heet wedergeboorte. Je geest wordt uit God geboren. Nu ben je een kind van God; een zoon of een dochter!

‘Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen een Geest van zoonschap, door welke wij roepen: ‘Abba, Vader!”
Romeinen 8:15, NBG51

Wat ben je volgens de Bijbel als je een kind van God bent?

Vrij. Je bent nu vrij uit die slavernij waar we het net over hadden. Vrij uit de macht van de zonde. Jezus heeft de straf gedragen die jij verdiende. Je bent nu geen zondaar meer, want je leeft weer met God en Zijn Woord. Een hele nieuwe schepping. Je bent ook niet meer ondergedompeld in een wereld van zonde, maar in de Heilige Geest. Net zagen we het harde loon van de zonde: de dood. Maar God geeft ons als kinderen wat wij niet verdienen: eeuwig leven in Christus! We zijn van het ene op andere moment door Jezus getrokken uit het koninkrijk van de duisternis en geplaatst in het Koninkrijk van het licht!

Leven met de Geest

In het Koninkrijk van Jezus geldt een nieuwe wet: de wet van de Heilige Geest en het leven (Rom. 8:2). Met andere woorden: God wil dat je nu leeft door je te laten leiden door Zijn Geest. Als je een kind van God geworden bent, kun je nog steeds je eigen zin doen door niet te luisteren naar de Geest van God, maar naar je eigen vlees, je oude natuur. Dat is een keuze. Maar liever kiest je daar niet voor, want jouw vlees jaagt nog steeds de zonde na. Dan kun je nog steeds last hebben van de schade die zonde aanricht. En God wil dat niet voor jou. Hij wil dat je geniet van de vrijheid in Zijn Geest. Zijn Geest leidt je naar de volle waarheid over wie God is en doet Gods wil. De vrucht van de Heilige Geest is heerlijk! Je laten leiden door de Geest, maakt je gelukkig en vrij.

Gered & geroepen

Als kind van God ben je niet alleen gered, maar ook geroepen. Wij hebben nu het recht om niet alleen kind te zijn, maar ook discipel. Een discipel is iemand die Jezus volgt. God wil dat je nu Jezus gaat weerspiegelen hier op aarde. Met als doel dat zoveel mogelijk mensen gered worden door te geloven en zich te laten dopen. Kind zijn geeft je toegang tot het Koninkrijk, maar wat je daar allemaal ontvangt, hangt als van je gehoorzaamheid van de Heilige Geest.

Als je gelooft, krijg je het recht om kind te worden, als je kind bent geworden krijg je recht om discipel te worden!

Zal je gehoorzamen aan de nieuwe wet van het Koninkrijk waar wij nu in zijn geplaatst? Misschien denk je wel: ‘dat kan ik niet’. En dat klopt ook. Je kan het niet – op eigen kracht. Maar we hebben de Heilige Geest die op helpt en dan kunnen we het wel. We mogen Hem nu leren kennen zoals mensen elkaar leren kennen; door relatie. Zo groeit ons vertrouwen in Hem.

De Heilige Geest is het voorproefje op ons nieuwe [eeuwige] leven; dat is wandelen met Hem. Maar dat is niet de gehele erfenis, wat er ligt nog een deel in de toekomst. Het is nog niet geheel duidelijk wat er gebeurt na de komst van Jezus, maar we mogen het Woord vertrouwen. Wij worden gelijk aan Jezus en dat de erfenis rijk is en zijn waarde nooit verliest (1 Pet. 1:4). Wij kunnen vol verwachting uitkijken naar de komst van Jezus!

Geliefde zoon of dochter van God, heel veel zegen en tot volgende week!

1 gedachte over “Zoonschap”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *