De Goddelijke Zalving

Soms lezen we in het Oude Testament dingen die vandaag de dag niet meer zo gaan… of toch wel? Maar dan anders? Deze week heb ik verdiept in zalving. Wat is zalving? En wat betekent dat voor de christen van vandaag? Lees snel verder!

In het Oude Testament kunnen we lezen dat Koningen, priesters en [sommige] profeten werden gezalfd met Heilige olie. Zalving betekent ‘apart worden gezet om te functioneren in een speciale sfeer of ambt’. Zo had een Koning bovennatuurlijke wijsheid nodig, een profeet de bediening van Gods Woord en de priesters bediening van verzoening in het Heiligdom.

In Exodus 30 staat met specifieke instructies hoe deze Heilige olie werd gemaakt. Het mengsel bestaat uit specerijen, vermengd met olijfolie. Het werd rijkelijk over het hoofd gegoten en verspreidde een heerlijke geur. Het stond symbolisch voor de bediening van de Heilige Geest door het levend te maken en het plaatsen van kracht op diegene, of datgene [ook voorwerpen in de tabernakel] dat gezalfd is.

David als profeet, Koning en priester

David schreef vele psalmen en de Bijbel leert ons dat hij een profeet was. Hij voorspelde de komst en het lijden van Christus. Hij werd al op jonge leeftijd gezalfd om Koning te worden. Nadat het Woord hem had beproefd werd hij eerst Koning van Juda en daarna van heel Israël. En hij [her]bouwde de tabernakel en voerde daar priesterlijke taken uit, zoals de ark des verbonds plaatsen, brand- en vrede offers brengen en het volk zegenen.

Heel mooi was David hier een typebeeld, of voorafschaduwing van Jezus, in deze drie ambten!

De Gezalfde

In het Hebreeuws betekent ‘Mashiyach’, ‘Gezalfde’ en zo ook in het Grieks. Daar vinden we het woord ‘Christos‘, waardoor wij Jezus, ‘Christus’ noemen. Messias betekent Christus, wat dus ook ‘Gezalfde’ betekent. Wij noemen Jezus constant de Gezalfde [des Heren]. Jezus zegt het volgende als Hij onderwijs uit het boek Jesaja geeft in de synagoge:

‘De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van welbehagen van de Heere te prediken’. Lukas 4:18-19, HSV.

Toen Hij het boek had dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging Hij zitten. En de ogen van allen waren op Hem gevestigd. Hij zei: ‘Wat ik zojuist heb voorgelezen is nu werkelijkheid geworden.’ Wauw! En iedereen verwonderde zich over Zijn manier van spreken.

Wij zijn gezalfd!

Nu dan, als wij verder lezen in 1 Johannes 2:27, dan zien wij dat Jezus ons ook gezalfd heeft:

‘En wat u betreft, de zalving die u van Hem hebt ontvangen, blijft in u, en u hebt het niet nodig, dat iemand u onderwijst, met betrekking tot alle dingen – en die zalving is waar en is geen leugen – en zoals ze u heeft onderwezen, zo moet u in Hem blijven.’

De Zalving betekent hier de Heilige Geest, de Heilige olie die nu over ons hoofd gegoten wordt. En die een heerlijke aangename geur voor God verspreidt. Misschien is het beter om te zeggen dat God de Zalver is, Jezus de Gezalfde en de Zalving de Heilige Geest – die geheel overgoten is over het Hoofd, Christus, waardoor het gehele lichaam [de Gemeente] onder de Zalving van de Heilige Geest is.

Jij en ik zijn gezalfd en apart gezet voor God, om de speciale taak te vervullen: namelijk het evangelie verspreiden met kracht aan de verlorene! Wij hebben de Goddelijke Zalving van de Heilige Geest die kan functioneren in profetische gaven [om Gods Woord uit te spreken], in de priesterlijke taken [om te bemiddelen tussen God en de verlorene], en koninklijke taken [om in de autoriteit door Christus gegeven, te opereren tegen onze verslagen vijand]!

Geliefde Gezalfde, heel veel zegen en tot volgende week!

3 gedachten over “De Goddelijke Zalving”

  1. Wat een mooi post en zo goed geschreven… wat bent je goed met het schrijven en het studeren van het Woord.. gefeliciteerd met deze grote gave die de Heilige Geest aan je geschonken heeft..

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *