Geloof en ongeloof

Jezus leert ons dat alles mogelijk is voor wie gelooft! (Mar. 9:23, Matt. 17:20) Maar wat als je gelooft voor iets en het is nog niet zichtbaar in deze wereld? Of wat als het helemaal niet gegaan is zoals je hebt gelooft? Heb je dan niet écht gelooft of ligt het aan iets anders? Deze vraag heb ik al een lange tijd en God geeft er stap voor stap nieuwe inzichten over. Lees het in mijn nieuwe blog!

Geloof is krachtig

Eens werd er aan Jezus gevraagd: ‘Geef ons een groter geloof’ (Lucas 17:5). Jezus legde uit dat als wij een zelfverzekerd en blijvend geloof in God hebben, zelf zo klein als een mosterdzaadje, dat het geweldige resultaten zal opleveren. Ons geloof hoeft dus helemaal niet groot te zijn. Het gaat niet om de grootte van geloof, maar om de kracht van geloof.

Als jij Jezus hebt aangenomen dan heb je genoeg geloof, want door datzelfde geloof worden wij gered (Efz. 2:8). Wij hebben evenveel geloof als Abraham, Noach, Petrus en Jezus. Alle geloof die wij nodig hebben is gegeven door God! Dat geloof hoeft niet groter te worden of te groeien, maar dat geloof is wel gebaseerd op kennis van Gods Woord. Lees maar in de volgende tekst:

‘Het is mijn grote wens dat u God en onze Here Jezus Christus steeds beter leert kennen. Dan zult u gelukkig worden en zijn genade en vrede ervaren. Want als u Hem beter leert kennen, zal Hij u door zijn grote kracht alles geven wat u nodig hebt om werkelijk goed te leven’.
2 Petrus 2:3, HTB

Denken vernieuwen

Door God te kennen, kunnen we ook weten wat Hij voor ons beschikbaar heeft. Als jij niet weet dat God in de Heilige Geest ook genezing, vrede, wijsheid of kracht heeft geschonken, dan kan je er ook niet voor geloven of God in vertrouwen. Als jouw denken vernieuwd wordt door Gods Woord, kan je geloof geactiveerd worden.

Stel je hebt genezing nodig, dan is het goed om te onderzoeken wat Gods Woord daarover zegt. Misschien ontdek je dat jij er anders over dacht dan je leest in Gods Woord. Als je de teksten echt gaat bestuderen en overdenkt dan kunnen de gedachten die je eerst had worden vervangen door de waarheid die je hebt gevonden. De gedachten van God en jouw gedachten komen samen op één lijn. Nu is geloven weer een beetje makkelijker, want je weet wat Gods wil is en je hebt de waarheid met je hart aangenomen als jouw persoonlijke waarheid.

Proclameren

Woorden hebben kracht. Als je woorden gaat combineren met geloof is de uitwerking nog groter. Dit heet proclameren. Je roept Gods waarheden uit in geloof en dan komt de kracht van God vrij door woorden in en over jouw leven. Alles in deze wereld is gemaakt met woorden en reageert op woorden. Proclamatie is dus geloof in actie, uitend in woorden.

Geloof kun je ook omzetten in actie, uitend in daden. Bij geloofsdaden ga je dan iets doen vanuit je geloof en vertrouwen op God, waar je natuurlijk omstandigheden niet op wijzen.

Ongeloof

Wat nu als je deze principes toepast en het wonder waar je voor gelooft blijft uit? Ik las in Marcus 9 dat de discipelen van Jezus een boze geest uit een jongen wilde sturen, maar dit niet lukte. Jezus z’n reactie was: ‘O, wat een ongeloof!’

‘De boze geest heeft hem vaak in het vuur en in het water laten vallen om hem te vermoorden. Heb medelijden met ons en doe ik als U kunt’. ‘Als U kunt? vroeg Jezus. ‘Voor wie gelooft, is alles mogelijk’. ‘Ik geloof!’ riep de man meteen. ‘En toch twijfel in nog. Help mij!’
Marcus 9:22-24, HTB

Blijkbaar kunnen we geloven en twijfelen tegelijk! Je kunt geloof en ongeloof tegelijk hebben. Geloof is niet het probleem, maar de aanwezigheid van ongeloof is het probleem!

Net zoals ik hierboven beschreef om geloof te bouwen met kennis van Gods wil en Woord, zo moeten we leren om het ongeloof dat in ons aanwezig is af te breken. Ongeloof kan de werking van geloof blokkeren.

Hoe kun je ongeloof afbreken?

Je kunt verschillende vormen van ongeloof hebben.

  1. Ongeloof kan aanwezig zijn, omdat je Gods wil en Woord niet kent over jouw situatie;
  2. Of omdat je gelooft hebt in een leugen door bijvoorbeeld verkeerd onderwijs;
  3. Het kan ook zijn dat jouw vijf zintuigen hetgeen waar je voor gelooft nog niet kunnen waarnemen en daarom ongeloof bouwen.

Voor mogelijkheid één en twee kun je jouw denken vernieuwen met Gods Woord. Maar voor de derde mogelijkheid is er echt een strijd tussen vlees en geest. Je verstand en zintuigen kunnen zeggen: ‘Er is niets veranderd.’ De Bijbel leert ons dat wij onze zintuigen kunnen trainen of ‘temmen’, zodat 2 Korinthe 5:7 werkelijkheid wordt:

‘Want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen’.
2 Korinthe 5:7, NBG51

Om ons vlees te temmen kan bidden en vasten een oplossing zijn. Zo kun je meer focussen op de geestelijke dingen en minder op de vleselijke dingen.
Dank U Here, hier ga ik verder mee aan de slag!

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *