Voor altijd en eeuwig

Wat doe je als je christen bent, maar je toch met schuldgevoelens rondloopt? In deze blog wil ik laten zien dat wij als gelovigen in verleden, heden en toekomst verlost zijn van de macht van de zonde!

Wat is zonde?

Ik geloof dat de makkelijkste uitleg van zonde ongehoorzaamheid aan God is. Een zondaar zal ik dan iemand noemen die erkent zondig te zijn en beseft dat er vergeving nodig is voor de zonde. Het beseffen dat je vergeving nodig hebt, heeft te maken met het geweten. Dit is geactiveerd vanaf het moment dat Adam en Eva aten van de verboden vrucht. Je geweten is als het ware een natuurlijk kompas dat God in de mens gelegd heeft die ons waarschuwt niet het verkeerde te doen. Het geweten is in de geest, in het bewustzijn. Een soort alarmcentrale tegen zonde. Je begrijpt dat zonde gestraft moet worden.

De aanklager

De Hebreeuwse betekenis van onze vijand, satan is letterlijk ‘aanklager’. Wat hij constant doet is ons herinneren aan onze fouten en tekortkomingen zodat je angst ontwikkeld om tot God te naderen. Wie constant blijft zondigen en het schuldgevoel blijft negeren kan verharden en het geweten verstommen. Zo gaan mensen gebukt onder zijn macht.

De Bijbel leert ons dat de Heilige Geest getuigt tegen ons geweten. Hij wil ons tonen dat Gods genade beschikbaar is door het verlossingswerk van Christus. Dat wij vrij kunnen zijn van de macht van veroordeling en het vertrouwen geven om weer tot God te naderen.

Vrijgesproken!

Als wij het werk aan het kruis van Jezus nader bekijken, dan zien we dat Jezus Zich vrijwillig liet mishandelen om ons vergeving te bieden. Hij heeft door bloed te vloeien, de bewijsstukken – ons strafblad, tegen zonde vernietigd. Elke aanklacht is ontnomen van zijn kracht en elk schuldgevoel dat daar uit voortkomt is dus niet meer van toepassing!

Eigenlijk zegt satan tegen God – de Rechtvaardige Rechter: “Deze persoon is schuldig van zonde en verdient straf!” Jezus zegt op Zijn beurt tegen God: “Er is geen bewijslast tegen deze persoon voor de zonde, dus ik eis dat de aanklacht komt te vervallen en de persoon wordt vrijgesproken”. Gods uitspraak luidt: “Op basis van het feit dat er geen bewijslast is, spreek IK deze persoon vrij van de straf die staat voor zonde!”

Het bloed van Jezus heeft ons bevrijd van de aanklachten van de aanklager én ons geweten gereinigd. Wij zijn vrij van veroordeling en kunnen tot God naderen! Lees maar in de volgende teksten:

‘Want God heeft ons bevrijd uit de macht van de duisternis [zonde] en ons een plaats gegeven in het Koninkrijk van zijn geliefde Zoon, die onze vrijheid heeft gekocht met zijn bloed en daardoor ontvingen wij vergeving voor al onze zonde.’ Col 1:13-14 (HTB)

En: ‘U was dood door uw ongehoorzaamheid aan God en de macht van de zonde leefde nog in u. Maar nu heeft Hij u samen met Christus levend gemaakt en al uw overtredingen vergeven.’ Col. 2:13 (HTB)

En: ‘Door zijn sterven heeft Hij de macht van de zonde eens en voor altijd gebroken.’ Rom. 6:10

100% vrij

Aan het kruis heeft Jezus het mogelijk gemaakt om zonde te vergeven, je te verlossen van schuldgevoelens en aanklacht, je geweten gereinigd, genezing beschikbaar gemaakt, je bevrijd van elke vloek, weer verzoening met de Vader mogelijk gemaakt en wedergeboorte tot stand gebracht! WAUW! Wat een God! Daarom zegt Jezus: “HET IS VOLBRACHT!” Je zonde uit het verleden, heden en toekomst – zijn voor eens en voor altijd bedekt met Zijn bloed. Als je dit aan hebt genomen hebt in je hart, en berouw toont voor je zonde, dan kan ik je zeggen dat je 100% vrij bent en niets je meer kan verhinderen de volheid van de liefde van Christus te ontvangen!

Maar niet 100% perfect

Ook al hebben wij de Heilige Geest die ons constant helpt om juiste keuzes te maken, en ook al hebben wij het verlossingswerk aangenomen, toch kunnen wij wel eens zondigen of ongehoorzaam zijn. Natuurlijk, we zijn niet perfect. Laat je alleen niets wijsmaken door een verslagen, liegende aanklager, die jou ver van God vandaan wil hebben en die wil dat jij jezelf veroordeeld! Toon berouw als je zondigt en herpak je. In Zijn verlossingswerk ligt genade, vrijheid, vergeving en rust. Focus daarop en je zal zien dat je handelen vanzelf in lijn komt met Gods wil. Je bent vrij onder het bloed van Jezus en je hebt vrije toegang tot de genadetroon!

‘Laten wij daarom naar God gaan met een oprecht hart en het vaste vertrouwen dat Hij ons zal ontvangen, Want ons hart is met het bloed van Christus besprenkeld, waardoor wij een zuiver geweten hebben gekregen, en ons lichaam is met schoon water gewassen.’ Hebr. 10:22 (HTB)

God vraagt van ons dat wij in Zijn Zoon Jezus geloven en van elkaar te houden, zoals Christus ons heeft opgedragen. De mensen die dat geloven, blijven één met Hem en Hij blijft één met hen. Als ons geweten ons niet aanklaagt, vrienden, dan kunnen wij vol vertrouwen naar God opkijken en vol verwachting naar Hem uitkijken!

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *