De lessen van Daniël

De betekenis van de naam Daniël is ‘God mijn rechtdoener’. Nou, dat is zeker zichtbaar gebleken in zijn leven! Het boek beschrijft in hoofdstuk 1-6 vele wonderen en tekenen. Het eerste gedeelte lijkt over Daniël geschreven te zijn en het tweede gedeelte (hoofdstuk 7-12) lijkt hij zelf geschreven te hebben en zijn nauwkeurige voorspellingen die veel overeenkomsten hebben met het boek Openbaring. Dit blog gaat over de eerste zes hoofdstukken van het boek Daniël. Welke lessen kunnen wij daaruit halen?

Karakter 

In het begin wordt eigenlijk direct duidelijk hoe het karakter van Daniël en zijn vrienden in elkaar zit als zij een verzoek indienen via de bewakers om te mogen vasten. Zij wilden geen gebruik maken van de overvloedige snacks, wijn en lekkernijen die de Koning voor hun beschikbaar stelde. Dat zegt dat Daniël een geestelijk man was, die het kennen van God waardevol vond. Daardoor viel hij op en schonk God aan hem gunst en barmhartigheid bij het hoofd van de bewakers.  

Ons karakter wordt gevormd bij het maken van kleine beslissingen. Net zoals er staat in Lucas 16:10: ‘Wie er betrouwbaar is in kleine dingen, is dat ook in grote.’

Ontzag 

De Bijbel leert ons in Spreuken 1:7 dat de basis voor alle kennis en wijsheid begint met ontzag voor de HERE. Daniël had een bijzondere carrière. Door ontzag die hij toonde voor de HERE werd hij meerdere keren gepromoveerd. God schonk hem uitzonderlijke wijsheid en openbaarde hem de verborgenheid van de droom van Koning Nebukadnessar en de uitleg daarvan. Zijn wijsheid en inzicht sprongen ver boven de anderen wijze en geleerde uit!  

Moedig

Koning Nebukadnessar richtte een gouden beeld op die ver tot aan de hemel reikte. Hij gaf iedereen in zijn Koninkrijk de opdracht dat beeld te aanbidden. Wie dat niet deed werd in een brandende oven gegooid. Een aantal mannen gingen naar de Koning en zeiden dat niet iedereen zich aan dit gebod hield. Waar Daniël was of wat hij op dat moment deed, staat niet beschreven, maar zijn vrienden (Sadrak, Mesak en Adednego) werden bij de Koning geroepen. Zij geloofde dat als God in staat was om ze te bevrijden, Hij dat zou doen. Wauw, wat moedig! Zij werden inderdaad in de oven gegooid, maar geen haartje op hun hoofd werd gebrand!  

Bekering van de Koning 

Toen had de Koning een droom en niemand kon het uitleggen. Daniël werd geroepen. De droom was een voorspelling over wat er met hem ging gebeuren. Hij was zo trots op wat hij allemaal gebouwd had in zijn Koninkrijk. God wilde hem leren dat Hij het is die beslist wie er regeert. God heeft alle menselijke Koninkrijken in de hand. De Koning wilde niet luisteren en de droom werd werkelijkheid. Hij leefde als een beest op het land, waar hij gras at en lange haren en nagels had. Dit allemaalt totdat hij erkende wie de hoogste God is. Zijn verstand keerde weer terug en hij werd rijker dan daarvoor. Wat een getuigenis van zijn bekering!

Het schrift op de muur 

Helaas had zijn zoon, Belsassar, de macht en kracht van God niet erkend. Toen hij Koning was liet hij tijdens zijn feestje het zilver en gerei uit de tempel komen om uit te drinken. Op een ogenblik verschenen er vingers van een mensenhand die begon te schrijven op de muur. Wederom kon niemand van de wijze en geleerde het schrift uitleggen en werd Daniël weer geroepen. Hij legde het schrift uit; dat het gedaan was met de Koning. Daniël werd wederom gepromoveerd! En Koning Belsassar werd dezelfde nacht vermoord…  

De leeuwenkuil 

Tijdens de heerschappij van de volgende Koning, Koning Darius werden er snode plannen tegen Daniël gesmede door de jaloerse rijksbestuurders en stadhouders. Zij wilde een aanklacht tegen Daniël indienen, maar zij konden niets verkeerds op hem aanmerken. Ze stelde een gebod voor aan de Koning: een periode van dertig dagen mocht niemand hun Goden aanbidden. Wie zich niet aan dit gebod zou houden, zou in de leeuwenkuil gegooid worden. De mannen wisten dat Daniël drie keer per dag ging bidden, en ook zo tijdens de periode van het verbod. De Koning wilde wel, maar kon Daniël niet meer redden, want de overtreding was al gemaakt! Die nacht toen Daniël in de leeuwenkuil was, kon de Koning niet slapen. De volgende ochtend ging hij meteen kijken in de leeuwenkuil en zag Daniël springlevend! Hij vertelde dat een engel de muil van de leeuwen gesloten hadden.  

De lessen van Daniël

Wat een prachtige wonderen! Wat kunnen wij nu leren van dit boek? 

Ik geloof dat wij in de eerste plaatst een relatie moeten opbouwen met God, zodat wij waarde kunnen hechten aan die vriendschap. Zo kan God ons helpen om karakter te vormen in onze wandel hier op aarde. Hoe meer wij God leren kennen, hoe meer liefde er ontstaat. Dat zie je ook in volle vrucht bij de vrienden van Daniël. Wat een geloof, zekerheid en kracht komt er voort uit relatie! Het is echt een aanmoediging aan ons om trouw te blijven tot het einde aan ons geloof.

In het leven van Daniël zien we dat hij ontzag heeft voor God en dat hem veel wijsheid geschonken werd. Wat ik de mooiste les uit het boek vind, is dat Daniël zijn goddelijke principes niet opgaf en toch hoge, invloedrijke posities bereikte in de maatschappij. Wij staan in deze maatschappij ook voor verleiding om niet op te vallen, anders te zijn of de wereldse manieren te gebruiken om hoger op te komen. Maar, als wij vertrouwen op de Allerhoogste, zal Hij ons zetten op posities waar Hij ons het beste kan gebruiken. En wat kan één mens al een verschil maken als diegene zich laat gebruiken door God!

De komende Koning!

God heeft bewezen dat Hij zijn volk kan beschermen. God beslist wie er nu aan de macht komt, en de Bijbel leert ons ook dat Zijn Koninkrijk alle anderen zal overtreffen tot in eeuwigheid! Hij is op zoek aan mensen die het niet moeilijk vinden om anders te zijn. Alle mensen die hun geloof niet opgegeven hebben in benauwde situaties, zullen op deze aarde weer worden ingezet om samen mee te regeren in het komende Koninkrijk van Christus. Wij behoren tot de komende Koning van de hemel en gehele wereld!

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *