De grote IK BEN

God heeft vele namen. Dat komt omdat Hij ook zoveel meer is om in één naam te omschrijven. Tegen Mozes zei God: ‘Mijn naam is IK BEN’ (Ex. 3:14), wat betekent ‘Ik besta voor eeuwig’. Jezus gebruikt diezelfde naam in Zijn onderwijs (Joh. 8:58). Daarmee geeft Hij aan dat Hijzelf God is! 

Jezus probeert ons Zijn goddelijkheid zevenvoudig uit te leggen in relatie tot de mens. Hij is: het brood, het licht, de deur, de goede herder, de opstanding, de weg en de wijnstok. Hij wil én kan deze dingen voor jou persoonlijk worden of zijn, maar dat kan alleen als jij Hem dat wil máken! En hoe je dat doet lees je in dit nieuwe blog! 

Reactie in relatie 

Ik denk dat veel mensen mij meteen begrijpen als ik zeg: een relatie komt van twee kanten. Het is een actief samenspel. Als jij een relatie hebt met God, dan is dat ook zo ontstaan. God heeft iets gedaan, namelijk Zijn Zoon aan ons gegeven als offer voor de wereld. En op een moment hoorde jij dit goede nieuws en heb je daar positief op gereageerd in geloof. 

Het horen of lezen van Gods woord daagt ons uit om erop te reageren. Ook als God op andere manieren tot ons spreekt. Neem je het aan in geloof of wijs je het af in ongeloof? Doe je ook wat Gods woord zegt? Spreek je ook zoals Gods woord zegt? Stel je God vragen? Vertel je Hem wat Zijn woord met je doet? Dat is reactie. En leidt naar relatie. Door met elkaar te communiceren leer je elkaar kennen. 

Liefde is groter

Jezus heeft door de naam ‘IK BEN’ te gebruiken aangetoond dat Hijzelf God is. Hij heeft als een spiegel de stralende macht, liefelijkheid en majesteit van God de Vader getoond hier op aarde. Jezus is de Mensenzoon die nu naast de Almachtig God zit en op wolken terugkomt (Mar. 14:62). Ja, Jezus is de eerste en de laatste, het begin en het einde, Hij die was, is en komen zal (Op. 1:8)! Maar in het onderstaande rijtje kun je lezen wat Jezus over Zichzelf zegt als de ‘IK BEN’ tegenover de mens. Jezus is groot, maar Zijn genade en liefde voor ons is groter! 

1) IK BEN het brood des levens (Joh.6:35);
2) IK BEN het licht (Joh. 8:12);
3) IK BEN de deur (Joh. 10:9);
4) IK BEN de goede herder (Joh. 10:11);
5) IK BEN de opstanding (Joh. 11:25);
6) IK BEN de weg, de waarheid & het leven (Joh.14:6);
7) IK BEN de wijnstok (Joh. 15:5). 

Jezus = IK BEN 

Jezus is dit voor ons geworden. Het brood, zodat we niet meer zullen hongeren en dorsten, oftewel zullen verlangen naar het opvullen van leegte van de ziel. Het Licht dat ervoor zorgt dat we kunnen zien. Dat geeft ons kracht om God te begrijpen en Hem na te doen. De deur of ingang die we nemen naar Zijn Koninkrijk. Wij hebben nu al vrije toegang tot Gods troon om in relatie met Hem te zijn.

Jezus werd daarvoor een offer aan het kruis en moest sterven om weer op te staan uit de dood. Hij heeft de dood overwonnen. Nu is en geeft Hij eeuwig leven. Hij is ook de waarheid, Gods woord in een lichaam van vlees en bloed, aan de wereld bekend gemaakt. En als we één met Hem blijven kunnen we een vruchtbaar en vreugdevol leven leiden, door de Geest van Jezus vol met wonderen, geloof, hoop en liefde!

Nu zijn wij aan zet 

Als het aan God ligt dan hebben we allemaal deze geestelijke zekerheid, veiligheid en heerlijkheid! Jezus zal niemand afwijzen die bij Hem komt. Als we de volheid van God dagelijks willen ervaren moeten we onze kant van de relatie ook vervullen. Nu zijn wij aan zet. Actief en constant grijpen naar wat God voor ons heeft. 

1) Brood moet je eten;
2) Licht moet je volgen;
3) Door de deur moet je binnenkomen;
4) Het offer van Jezus moet je ontvangen;
5) De opstanding uit de dood moet je geloven;
6) De waarheid moet je kennen;
7) Om vrucht te dragen moet je in Jezus blijven.

Heel veel zegen en tot volgende week! 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *