Mijn beschermer en bescherming

Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in Christus! (Efz. 1:3) Ik ben God heel dankbaar dat Hij ons allerlei geweldige dingen gegeven heeft die er in hemelse plaatsten zijn. Wij hoeven God niet meer te smeken of Hij iets voor ons kan doen, maar kunnen wij Hem danken dat Hij het voor ons heeft gedaan door het volbrachte werk van Jezus Christus. Het enige wat wij nog hoeven te doen, is genieten van wat God ons geeft en bewaken wat ons gegeven is! En hoe je dat doet? Lees je in mijn nieuwe blog!

Genieten en bewaken

Iemand die gelooft in Jezus wordt samen één met Hem. En iedereen die één is met Christus is gezegend. Gezegend zijn betekent: verfrist door Gods genade, verzorgd in Zijn goedheid, verborgen in Zijn beloften, vreugdevol door Gods gunst en vertroost in Zijn liefde en vrede! (Mat. 5:3-11, AMP) Het is fijn dat we toegang hebben tot Gods genade, goedheid, beloften, gunst, liefde en vrede, want we leven in een wereld waar op dit moment het kwaad heerst. We zien het overal om ons heen: ziekten, ongeluk, angsten, nood en ellende.

In Psalm 91 leert David ons hoe we beschermt kunnen worden van het kwaad in de wereld. Hij zegt: kies God als jouw beschermer. En in de Efeze brief, hoofdstuk 6 leert Paulus ons hoe we kunnen bewaken wat God ons gegeven heeft! Zodat we kunnen genieten van alle zegen in dit leven. Hij zegt: bewapen je!

‘U Here, bent mijn toevluchtsoord. U hebt God, de Allerhoogste, als beschermer gekozen‘.
Psalm 91:9, HTB

Bewapen u met alle wapens die God ons geeft. Dan zal de duivel met zijn slinkse streken u geen kwaad kunnen doen’.
Efeziërs 6:11, HTB

Kiezen voor bescherming

Lees Psalm 91.

Hier lezen we heerlijke en vertroostende woorden. David had ontdekt dat God de Allerhoogste en Almachtige is. Hij getuigde van Gods kracht in zijn leven. Hij wist heel goed dat er niemand is die God kan verslaan. Dus het was voor hem logisch om te schuilen bij God. Hij zocht bij God bescherming tegen duisternis, ziekten, tegenslag, aanvallen, valse mensen, vernietiging en straf – en hij vond het. Hoe vond hij het? God vertelde het hem. Kijk eens naar Psalm 91 vers 14 en 15:

‘De Here zegt:
Ik zal hem verlossen,
omdat hij van Mij houdt.
Ik zal hem beschermen,
omdat hij Mij kent en mijn naam eert.
Als hij Mij roept,
zal ik antwoord geven’.

Wat David deed en wat wij moeten doen is van God houden, Hem kennen en Zijn naam eren. En als we God dan roepen zal Hij antwoord geven.

Luisteren + doen = gehoorzamen

Volgens Paulus zijn deze bovenstaande voorschriften van God als de schitterende wapenuitrusting van een zwaarbewapende soldaat! Hij legt eigenlijk uit door de wapenuitrusting wat David ontdekt had.

Jezus zegt dat als iemand echt van God houdt, dan doet hij ook wat God zegt. Naar God luisteren en het doen is gehoorzamen. Iemand die oprecht van God houdt, luistert aandachtig naar Zijn stem en doet wat juist is in de ogen van God. In vers 1 tot 10 van de Efeze brief heeft Paulus het ook over gehoorzamen. Hij wijst nog eens op één van de belangrijkste: ‘gehoorzaam je ouders’. Daar is de belofte aan verbonden: ‘het zal je goed gaan en je zal lang leven hebben’.

Daarna zegt Paulus in vers 10: ‘word sterk door één met de Here te zijn en Zijn kracht in je te laten werken’. Met andere woorden: Hem kennen. Relatie hebben met de Heilige Geest. Hij Die de Geest van waarheid word genoemd door Zijn werk en kracht in ons!

Van God houden, Hem kennen en Zijn naam eren valt allemaal samen in één ding: gehoorzamen. Als we daar voor kiezen zal God ons antwoorden als we roepen. Ook Paulus benoemt dit: bid voortdurend. Hij bedoeld dat we voor elke situatie of omstandigheid God betrekken in ons leven, zodat Hij ons de weg kan wijzen in deze wereld.

Geloof je dat als jij je onderwerpt aan God en Hem betrekt bij alles dat de onderstaande beloften van God ook voor jou gelden?

‘De Here zegt:
Ik zal hem verlossen,
omdat hij van Mij houdt.
Ik zal hem beschermen,
omdat hij Mij kent en mijn naam eert.
Als hij Mij roept,
zal ik antwoord geven.
Als hij het moeilijk heeft,
zal Ik bij hem zijn.
Ik zal hem bevrijden
en in ere herstellen.
Ik zal hem een lang leven geven
en hem mijn grootheid tonen‘.
Psalm 91:14-16, HTB

Gods wapens

Aan de ene kant is jezelf bewapenen kiezen voor God als beschermer. Je kiest voor God en Hij plaatst je onder Zijn beschermende vleugels. Je vertoeft in een plaats waar je verborgen bent in Gods beloften. Aan de andere kant is bewapenen klaar staan voor de volgende uitdaging. Voorbereid zijn. Er is een vijand die eropuit is om te stelen, te doden en te vernietigen wat jij van God hebt gekregen! (Joh. 10:10)

Hoe zijn gehoorzamen, bidden en geloven [vertrouwen] wapens? Door te gehoorzamen ben je bereid om je eigen reputatie op het spel te zetten voor God. De vijand kan jouw daardoor niet tegenhouden. Je omgord jezelf met de waarheid. Door een oprecht hart is de rechtvaardigheid van Christus te zien als een mantel over je schouders. Door vastberaden te vertrouwen op Gods beloften bescherm je jouw gedachten en verstand tegen de leugens van de duivel. En door je schoenen van de bereidheid aan te trekken ben je onwankelbaar en onverslaanbaar in de strijd! Ons vertrouwen in God houdt ons in het licht en dooft elke leugen. Als we onze mond openmaken en Gods woorden spreken, zal het als een tweesnijdend zwaard alles van elkaar los snijden. Want God antwoord ons! Onze voorbede hebben effect. Gods kracht kan vrij bewegen. Wonderen en tekenen zullen ons volgen. Machten kunnen gebonden en weggestuurd worden. Ja, wij zullen dan een overwinnend leven leiden!

Kies God als jouw beschermer. Geniet van de zegen die wij hebben ontvangen en bewaak het, zodat het niet gestolen word!

Proclamatie: Alles wat van mij gestolen is, neem ik terug in Jezus’ naam!

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *