Kunnen we Gods Woord écht aannemen?

Soms vragen mensen mij wel eens hoe ik kan geloven in een boek dat gemaakt is door mensen? Hoe kun je dat helemaal aannemen? Niet alle stukjes zijn toch de waarheid? Het is toch geschreven door imperfecte mensen? De bijbel bestaat uit 66 boeken door ongeveer 40 schrijvers geschreven, in een periode van 1500 jaar. Vanuit natuurlijk oogpunt is dat niet te verklaren – wonderlijk zelfs. Vandaag wil ik je meenemen om de bijbel te bekijken vanuit geestelijk oogpunt.

Het doel van Gods Woord

Nadenken over het doel van de bijbel kan ons helpen. Wat wil Hij de wereld bekend maken door Zijn Woord? Door het Woord wil God ons Zijn liefde en genade bekend maken en eeuwig leven geven door Zijn Zoon Jezus Christus. Alles is door God geïnspireerd en is nuttig om ons de waarheid te leren en ons te wijzen op wat er aan ons leven en geloof nog mankeert, het zet ons leven op orde en helpt ons in te zien wat juist en goed is. God wil ons dus eeuwig leven geven door Zijn Zoon en ons helpen de waarheid te leren. Dat is liefdevol. God wil ons helpen en ons wat geven.

Met het doel van Gods Woord daagt God ons eigenlijk uit om te reageren op Zijn boodschap. Hij biedt elk mens redding aan door Zijn Zoon – zonder onderscheidt – helemaal eerlijk. Ieder individu moet zelf een keuze maken: wijs je Jezus af of neem je Jezus aan? Als wij een bijbel tekst lezen die ons kan helpen ons leven op orde te brengen, wijs je die dan af of neem je het aan? Gods Woord vraagt altijd om een [re]actie van onze kant.

Vertrouwen boven begrijpen

Als je Jezus aanneemt, dan beloofd Hij ons een Helper te sturen: de Heilige Geest. Dat is de Geest van God, ook wel de Geest van waarheid genoemd. Bijbel lezen kun je samen met Hem doen. Als je gaat lezen verlicht Hij ons verstand. Het is helemaal niet erg als je bijbel leest en niet alles meteen begrijpt. Parkeer de tekst even. Op een dag wordt het wel helder. God vraagt ons om Hem te vertrouwen, niet om Hem meteen geheel te begrijpen.

Als de schrijvers van de bijbel geïnspireerd zijn door God, laat de lezers dan ook geïnspireerd worden tijdens het lezen van Gods Woord.

Het Woord als wapen

Twijfelen aan Gods Woord is iets anders dan het niet begrijpen. Twijfel is een strategie van onze vijand. Dat heeft hij al bij de eerste mensen ingezet. En nog steeds probeert hij twijfel en verwarring te zaaien in onze gedachten en hart. Mattheüs 4:1-11 leert ons dat Jezus dit ook heeft meegemaakt. Satan kwam Hem verzoeken in de woestijn. Hij wilde twijfel zaaien in de gedachten en het hart van Jezus. Maar Jezus zette het Woord van God in als krachtig wapen om dit niet toe te laten. Hij begon elk weerwoord met ‘er staat geschreven…’

Het is nu niet meer nodig om te twijfelen aan Gods Woord. Kennis en vertrouwen hebben in Gods Woord is jouw kracht! Dan kun je het net als Jezus inzetten als krachtig wapen. Wanneer wij Gods Woord zonder twijfel vertrouwen, kan het ons leven écht veranderen. De vijand weet dat en wil er alles aan doen om ons te laten twijfelen.

Jezus = het Woord

Er is nog een reden waarom ik geloof dat wij Gods Woord geheel kunnen aannemen als waarheid. Ik geloof dat je het Woord van God niet los kunt zien van Jezus en Jezus niet los kunt zien van Gods Woord, sterker nog: Jezus is het Woord! Als wij ja zeggen tegen wat God zegt over Jezus, bevestigen wij eigenlijk dat wat Hij zegt waar is. En Hij zegt dat Hij door Jezus eeuwig leven aan ons geeft. Voordat Jezus geboren werd was Zijn naam: het Woord. Kijk maar eens naar de volgende tekst:

In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.
– Johannes 1:1 (HSV)

Als Jezus het Woord is en het Woord Jezus, dan neem je Gods Woord aan in de vorm van Jezus. En neem je Jezus aan door het Woord van God! Jezus is de openbaring van Gods Woord, de vormgeving, het tastbare bewijs, de liefde en genade van God gekomen naar de wereld in het vlees. Door gehoorzaamheid heeft Hij een nieuwe naam gekregen, een naam boven alle namen: Jezus Christus. Door die naam kunnen wij nu eeuwig leven krijgen. Het Woord van God als een levende realiteit in ons hart. Wat een heerlijkheid!

En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.
– Johannes 1:1‭4 (HSV)

Als wij Jezus ontvangen heeft het Woord van God zijn doel bereikt!

En nu oefenen maar!

Ik geloof dat wij het Woord van God écht helemaal kunnen aannemen. Heb jij wel eens twijfels over Gods Woord? Weerleg die twijfels – net als Jezus – door de onderstaande teksten hardop voor te lezen. Het Woord als wapen. Berg ze op in je hart door de teksten dagelijks te herhalen tot je ze nooit meer vergeet.

Heel uw woord is de waarheid, al uw rechtvaardige verordeningen zijn voor eeuwig.
– Psalmen 119:160 (NBG51)

Het woord van de Here is betrouwbaar, zo puur als zevenmaal gezuiverd zilver.
– Psalmen 12:7 (HTB)

God is geen man, dat Hij liegen zou, of een mensenkind, dat Hij ergens berouw over hebben zou. Zou Híj iets zeggen en het dan niet doen? Zou Híj spreken en het niet gestand doen?
– Numeri 23:19 (HSV)

Samengevat

Als de schrijvers van de bijbel geïnspireerd zijn door God, laat de lezers dan ook geïnspireerd worden tijdens het lezen van Gods Woord. Het Woord is Jezus en Jezus het geopenbaarde Woord van God. Het Woord is een wapen die de leugens van de vijand weerlegt. Kennis en vertrouwen hebben in Gods Woord – in Jezus – is jouw kracht!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *