Een Bijbelse metamorfose

Bij een metamorfose denk ik meteen aan een nieuwe outfit en nieuwe lipstick! Ik voel me dan een nieuw mens; alsof ik op de catwalk ergens binnenkom – lichten op mij gericht, wind door mijn haar, fotoklikgeluidjes – maar ondertussen weet natuurlijk niemand dat ik een nieuw outfit draag.

In mijn blog van deze week wil ik je meenemen in een Bijbelse metamorfose. Niet van buitenaf, zoals een outfit, maar van binnenuit. Ons geestelijk proces is meer vergelijkbaar met een wonderbaarlijke metamorfose die God ons laat zien door de natuur: van kikkerdril naar kikker.

In Bijbel ben ik het woord ‘hervormd’ (= metamorfose, Grieks metamorphosis) tegengekomen. Lees maar in de volgende tekst:

‘En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.’
Romeinen 12:2, NBG51

Van kikkerdril naar kikkervisje

In het eerste gedeelte van de tekst staat er: ‘en wordt niet gelijkvormig aan deze wereld,’ Als ik het zo mag zeggen: Gods Woord [als zaad] heeft jou [als eitje] bevrucht. Op een manier heb je over Jezus gehoord en je bent gaan geloven. De metamorfose is begonnen. Je bent nu anders, want je hebt [eeuwig] leven ontvangen. Je bent opnieuw geschapen in Christus en bent niet meer wie je was. Maar wie ben je dan? Je moet jezelf opnieuw ontdekken. Je kunt nu als klein visje met een lange staart plekjes verkennen en opzoeken die je nooit had kunnen ontdekken toen je een eitje was. Je volgt niet meer dezelfde patronen en gewoonte als de rest van de wereld, want je hebt het ontdekt: er is meer.

Van kikkervisje naar subadult

Het tweede gedeelte van de tekst is: ‘maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken,’ Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat dit betekent om te gaan leren denken zoals God denkt.

Het doel van de metamorfose is dat je geleidelijk groeit in permanente, geestelijke verandering. Vernieuwing komt van het woord renovatie. Dit betekent: het herstellen of gedeeltelijk vernieuwen van een bestaand pand, waardoor het weer bruikbaar wordt naar de huidige maatstaven en normen. Wauw! Wij zijn het bestaande pand, maar dankzij het leven dat wij hebben gekregen van Jezus worden wij weer bruikbaar gemaakt in Gods hand. Er groeien nu ook achter- en voorpootjes aan onze geestelijk mens!

Het vernieuwen van je denken kan je doen door je te focussen op Gods Woord. Je gedachten en verstand richten op wat Gods Woord zegt over bepaalde onderwerpen. Hoe denkt God over het hebben van kinderen? Of wat zijn Gods waarheden over gebedsverhoring of genezing?

Van subadult naar kikker

Het derde gedeelte van de tekst is: ‘opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is,’ In deze fase van de metamorfose is het belangrijk dat je geactiveerd wordt om zelf onderzoek te doen in Gods Woord, naar Gods wil. Het is goed om zondag opgebouwd te worden in de kerk door de aanbidding en boodschap, maar als je wil groeien moet je net als de jongelingen in de natuur heel veel eten! Eten alsof je leven ervan af hangt. Gods Woord dagelijks opeten en over nadenken.

We zijn nu bij het laatste gedeelte van de tekst: ‘het goede, welgevallige en volkomene.’ God heeft een plan en doel voor jouw leven! Niets is mooier dan te ontdekken wat dat is. Zijn wil is goed, volledig aangenaam en compleet voor ons.

God verlangt van ons dat wij zelf Zijn principes gaan proberen, testen en toepassen. Zo maken wij zelf persoonlijke ervaringen mee met God. Dat brengt God dichtbij. Je [be]trekt Hem in je dagelijkse leven en zo leer je zelf op God te leunen en te vertrouwen. Wat te doen in bepaalde situaties? Je kunt niet altijd de voorganger van de kerk bellen als je het moeilijk hebt, maar leren om op eigen benen te gaan staan. Je pootjes zijn niet voor niets aangegroeid; verlaat het water en ga je eerste sprongen aan land zetten!

Kwekken als een kikker

Nu heb je de vrijheid om lekker rond te springen. Je weet wie je bent, wat je moet doen en hoe je moet overleven. Net zoals de jongelingen in de natuur andere behoeften hebben, hebben zo dat ook volwassen dieren. Nu zijn ze vruchtbaar en klaar om te paren.

Als wij leren in dit proces te stappen en te groeien worden wij vruchtbare christenen. Alles wat wij doen lukt, omdat wij opgroeien in Christus en wandelen in onze bestemming. We begrijpen op welke waarheden wij moeten staan en blijven vasthouden. Je weet hoe jij nu de geestelijke wapens moet gebruiken die God je geeft. Kwek als een kikker door je mond te openen in je autoriteit en weersta de leugens van de vijand!

Elk gebied van je leven

Dit proces kun je doorlopen op alle vlakken van ons leven. Misschien geloof je dat God al jouw gebeden hoort, maar nog niet op het gebied van genezing. Op elk vlak moeten wij dus ons denken vernieuwen met Gods waarheden. Soms heeft de satan macht in een gebied in ons leven, omdat wij simpelweg Gods waarheden daar nog niet over weten. Om dit te toetsen stel ik mijzelf wel eens de vraag: ‘is mijn normaal in lijn met Gods normaal?’

Samengevat

Het begint dus met het geloven in het verlossingswerk van Jezus. Daarna leer je wat Gods Woord zegt over allerlei omstandigheden. Dan ga je die waarheden onderzoeken en toepassen. Als je Gods Woord de ruimte geeft in je hart, kan het jou pas écht veranderen. Zo geloof en vertrouw je God steeds meer op elk gebied van je leven. Dit maakt jou sterk en onwankelbaar in Christus en vruchtbaar voor anderen om jou heen.

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *