Een realistisch zelfbeeld

In Mattheüs 11:29 nodigt Jezus ons uit om Hem te volgen als Zijn discipelen. Hij zegt dat Hij nederig en vriendelijk van hart is en we bij Hem rust kunnen vinden. In minimaal negen verschillende Bijbelgedeelte* krijgen wij ook de opdracht om nederig te zijn. Wat is nederigheid precies? In deze blog wil ik je bemoedigen om te lijken op Jezus en te streven naar nederigheid.

Betekenis

De betekenis van nederigheid volgens het woordenboek is een houding of eigenschap die zichzelf kenmerkt door weinig voor zichzelf te eisen en zichzelf niet op de voorgrond te plaatsen. Niet gebruiken van macht, en niet opeisen van eer. Het gaat niet samen met egoïsme, maar is ook geen gebrek aan zelfwaardering.

Nederigheid gaat samen met zachtmoedigheid, bescheidenheid, vergevingsgezindheid, vriendelijkheid en ontzag voor God. In de Strongs komt ook het woord neerbuigendheid naar voren wat gekoppeld zit aan gehoorzaamheid.

Gehoorzaamheid is belangrijker dan werken, maar werken zijn het gevolg van gehoorzaamheid.

Wat heeft Jezus nederigheid mooi gedemonstreerd hier op aarde! Hij heeft Zichzelf nooit op de voorgrond geplaatst, Hij heeft geen macht uitgeoefend om op een dwingende manier volgelingen te krijgen en Hij heeft nooit geëist dat mensen gehoorzaam zijn aan Gods Woord. Integendeel – Hij heeft ons gediend en vriendelijk uitgenodigd.

Een nederige houding is een dienstbare houding naar God om in vrijwillige gehoorzaamheid Zijn wil te doen. Toch is er niemand hoger verheven dan Jezus! Er is geen naam boven de naam van Jezus. Hoe kan dat? Hij heeft alle macht en alle eer van God de Vader ontvangen door Zijn nederigheid en gehoorzaamheid aan God. Hij heeft Zichzelf niet verhoogd, maar zichzelf verlaagt, zodat God Hem de hoogste plaats kon geven!

Nederig zijn is dus niet iets zwaks, maar juist iets krachtigs. Want door nederig te zijn zoals Jezus, zal je verheven worden door God en dat is van grote, kostbare waarde.

Laten wij ernaar streven om op Jezus te lijken

Nederig zijn gaat niet samen met egoïsme, maar ook niet met een laag zelfbeeld. Je bent dus niet nederig als je arrogant of trots bent, maar ook niet als je onzeker bent. Niet te hoog van jezelf denken, maar ook niet te laag. Laten we eens kijken naar de Bijbelse betekenis van ‘nederig’ in de Amplified Bijbel vertaling. Nederig zijn betekent een realistisch zelfbeeld hebben (Luc. 9:48, Spr. 22:4, AMP). Eigenlijk zeg je over jezelf wat God over jou zegt.

Nederig zijn is zeggen over jezelf wat God over jou zegt!

Het tegenovergestelde van nederigheid is dus hoogmoedigheid oftewel trots. De Bijbel beschrijft dit als ‘zelf-belang’. Vaak ontstaat dit door macht en bezit (1 Joh. 2:16) en het gevolg van hoogmoed of trots is altijd vernietiging, verwoesting en falen. Eigenlijk is het dus geen realistisch beeld hebben over jezelf.

God waardeert nederigheid en Hij verhoogd wie zich zo opstellen. De Bijbel zegt dat het Koninkrijk voor hen is en zij eer, aanzien, rijkdom, genade, wijsheid, overvloedige vrede/rust en leven van God ontvangen. Wauw!

‘Het loon van nederigheid – de vreze des HEEREN – is rijkdom, eer en leven’. Spreuken 22:4 (HSV)

Jij bent…

Hoe kan je nederig zijn? Door te zeggen wat God over jou zegt! Is het dan arrogant om te zeggen: “Ik zal dezelfde dingen doen als Jezus, zelfs nog grotere want Hij is bij de Vader!” (Joh. 14:12, HTB)? Neen, dat is wat Jezus zegt.

Hij zegt dat jij gered bent, geliefd, vergeven, geaccepteerd, gewassen, hersteld, genezen, bevrijdt, overgeplaatst naar Koninkrijk van het licht en herenigd met God de Vader. Jij hebt dezelfde Heilige Geest als Jezus en macht en autoriteit in Zijn naam! Jij bent een vriend van God, geen vijand meer. Vandaag wil ik je bemoedigen om een een realistisch zelfbeeld te creëren aan de hand van Gods Woord. Heel veel zegen en tot volgende week!

*(Efz. 4:2, Col. 3:12, Rom. 12:16, Fil. 2:3, 1 Tim. 2:11, 1 Pet. 5:5, 1 Kor. 14:34, 2 Tim. 2:25, Zef. 2:3)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *