Deel 3: God kennen in – het levende woord

God sprak en het was er. God heeft de wereld gemaakt door Zijn Woord, geladen met scheppingskracht. Jezus is het Woord van God en daarom zeggen we dat God de wereld maakte door Jezus (Heb. 1:2). Alles bestaat door Gods Woord, reageert op Gods Woord en word bij elkaar gehouden door Gods Woord. Jezus Christus is de verbindende kracht van alles wat geschapen is, en als God Zijn Woord zou breken, zou alles ophouden met bestaan. Dus de wereld om ons heen is het bewijs dat Gods Woord betrouwbaar is.

Jezus zegt: ‘De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt’ (Mat. 4:4). Hoe kunnen wij omgaan met Gods Woord? Lees het in dit nieuwe blog!

Ontvangen en leven

Waarom is het belangrijk dat wij Gods Woord vertrouwen? Zonder vertrouwen kun je geen relatie opbouwen. En dat is het doel van Gods Woord. Dat wij het ontvangen en in relatie met Hem gaan leven. We ontvangen Gods Woord in de vorm van Jezus en ontvangen Jezus in Gods Woord.

In Johannes 14 vers 6 zegt Jezus: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij’. Jezus is naar de aarde gekomen en heeft de weg naar de Vader bekend gemaakt. Door Jezus kunnen we bij de Vader komen. Jezus is de weg, maar de Vader is de bestemming.

De opdracht van Jezus was om leven te schenken aan allen die de Vader Hem zou geven (Joh. 17:2). Dat vertelt ons dat God een relatie met de mens wil, anders zou Hij Jezus die opdracht niet geven. Hij heeft er zelfs de hoogste prijs voor betaald, met het leven van Zijn Zoon Jezus. Hij heeft het altijd al gewild om ons aan te nemen als kinderen door Jezus Christus. In het volgende vers legt Jezus uit dat eeuwig en echt leven God kennen is.

Jezus heeft Zijn leven gegeven. Niet alleen aan het kruis, toen Hij stierf en God Hem deed doen opstaan, maar dat Zijn leven letterlijk aan ons gegeven is – op dit moment – wonende en eeuwigdurende levend in ons hart!

Volbracht

Als je voor Jezus kiest, neem je de weg naar de Vader en kan je God leren kennen. Als wij God dan ontmoeten, zegt Hij dan: ‘Wat komt jij hier doen? Jij bent schuldig aan zonde die gestraft moeten worden!’ Neen! God zegt: ‘Welkom, mijn geliefde. Ik heb lang op je gewacht. Vanaf nu noem Ik jou Mijn kind en ben Ik jouw Vader. Ik ben blij dat je voor Mijn Zoon heb gekozen, zodat we samen kunnen zijn tot in eeuwigheid!’

Zie je dat Jezus dat de juiste weg is naar de Vader? En zie je dat het werk van Jezus volbracht is? Want als de Vader ons accepteert dan betekent dat dat Jezus:

  • Onze zonden heeft vergeven en ons heeft schoongewassen;
  • Dat Hij de straf die wij verdiende écht op Zich genomen heeft aan het kruis;
  • En ons bevrijd heeft uit de macht van de zonde en dood!

Jezus heeft de waarheid gesproken over dat Hij de weg en het leven is, en God de Vader heeft dat bevestigd door ons te accepteren als kinderen, laten we Jezus dan ook vertrouwen als Gods Woord, de waarheid.

‘Het woord van de Here is betrouwbaar, zo puur als zevenmaal gezuiverd zilver’.
Psalmen 12:7, HTB

Logos en rhema

Door Gods Woord kunnen we bij God komen en door Gods Woord kunnen we God leren kennen. Hoe kunnen we God dan leren kennen door Zijn Woord?

In het Nieuwe testament zijn er twee woorden vanuit het Grieks die gebruikt worden voor het Woord van God, dat is logos en rhema. In Johannes 1 word logos gebruikt. Het is het totaalpakket van wie God is, Zijn gedachten, motivatie en plan in het Woord. De gehele waarheid, te groot om allemaal te begrijpen.

Rhema is een klein stukje gesproken woord vanuit de logos die je kan begrijpen als waarheid omdat de Heilige Geest je dat bekend maakt (Joh. 16:7-11). We noemen het openbaring. We begrijpen hetgeen wat gesproken word. Het is als een levende stem die spreekt tot het hart. Dat is de Heilige Geest. Daarom zegt Jezus: ‘De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt’. Hij bedoeld dat wij dagelijks God leren kennen door steeds persoonlijke stukjes openbaring (rhema) te ontvangen (uit logos) van de Heilige Geest over wie God is.

Zonder de Heilige Geest heb je geen openbaring van het Woord, maar met Hem word logos een persoonlijke ervaring met God!

‘Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen uit het woord van Christus’.
Romeinen 10:17, NBG51

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *