Start in Gods rust

In het begin rustte God uit op de zevende dag. Adam was geschapen op de zesde dag, dus zijn eerste dag was een dag van rust. Ik geloof dat het vandaag ook zo zou moeten zijn: eerst in Gods rust starten voordat we handelen.

Of je nu wel of niet gelooft; situaties kunnen gevoelens en gedachten van angst, onzekerheid, stress en onrust brengen. Zeker in deze wereld. En als wij leuke omstandigheden tegemoet gaan, weten we niet zeker hoe lang dat zal duren. Er is wel een verschil tussen een gelovige en een ongelovige. In Jesaja 48:22 zegt de HERE dat goddelozen geen vrede hebben. En in Johannes 14:27 zegt de HERE dat Jezus Zijn perfecte vrede aan ons geeft. Dat is een ander soort vrede dan de wereld geeft. Jezus geeft een bovennatuurlijke vrede die in elke situatie moed en kracht geeft voor uitdagingen! Wij hebben dus allen dezelfde soort situaties, maar volgens de Bijbel hebben gelovige vrede en de ongelovige niet.

Shalom

Wat betekent vrede precies? Het komt vanuit het woord Shalom. Het is een vredesaanduiding tussen God en de mens, maar ook een innerlijke harmonie en staat van mentale balans. Het betekent dat het je wél gaat in alle omstandigheden. Zonder de Heilige Geest is het voelen/ervaren van Gods vrede onmogelijk.

Door geloof in genade zijn wij behouden, niet door onze eigen werken. Christen zijn begint niet met dingen doen, maar met beseffen wat Jezus gedaan heeft voor ons.

Wat een Uitnodiging!

Wist je dat je gestorven bent aan het kruis met Jezus? (Rom. 6:6, Gal.2:19) Hij heeft niet alleen onze zonden vergeven, maar ook de “oude jij” weggedragen. Wij zijn een nieuwe schepping, omhuld met Christus. Samen met Hem zijn wij weer levend gemaakt en zo heeft God ons een plaats in de hemel gegeven. God heeft ons in Christus geplaatst. Eigenlijk presenteert God het volbrachte werk aan de wereld – aan ons – en zegt: “Kom rusten in het volbrachte werk”. Wat een uitnodiging!

In elke situatie kunnen wij gebruik maken van de vrede van Christus en rusten in onze positie in Hem en het volbrachte werk. Christus heeft hard gewerkt voor ons op aarde, om ons nu vrede te geven. Hij is gezeten aan de rechterhand Gods. Hij rust uit en wij zijn in Christus ook aan het rusten.

Ons gedrag hangt af van hoe wij rusten in Christus en ons handelen is een uitwerking van onze hemelse positie hier op aarde. Wij zouden niet moeten handelen vanuit onze eigen werken, maar vanuit de vrede die in ons woont en de plaats die wij hebben gekregen in Christus. Beweeg je? Of laat jij je bewegen door God?

Opstaan tegen de vijand

Als wij deze kennis als waarheid in onze harten laten zinken, kunnen wij ook opstaan tegen de vijand. De grond die Jezus gewonnen heeft, die heeft Hij aan ons gegeven. Wij hoeven dus niets meer te veroveren, maar simpelweg te verdedigen wat wij hebben ontvangen. We vechten niet voor overwinning, maar vanuit overwinning. Overwinnaars zijn dus de gelovige die rusten in de overwinning van Christus!

Voordat wij aan ook maar iets kunnen doen, moeten we beseffen wat Christus voor ons heeft gedaan. Hoe je naar een situatie kijkt, hoe je gedrag is of als je opstaat tegen onze vijand, God heeft ons Jezus gegeven. Er is niets buiten Christus dat wij verder nog kunnen ontvangen van God. Hij is het antwoord op alle vragen. Hij zelf is de vrede, de liefde en genezing. Start altijd, en elke dag in Gods rust. Christus is alles wat wij nodig hebben!

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *