Priesterschap voor de gelovige

Vroeger werd je priester omdat je bij een bepaalde stam hoorde. Als gelovige vandaag hoor je bij Gods volk en krijgen we de opdracht om een heilig priesterschap te vormen. Ik vind het zo fascinerend hoe Christus verborgen ligt in de Oudtestamentische offerdienst in de tabernakel. Hoe kunnen wij vandaag welgevallige offers aan God brengen in onze priester-rol?

Een tijdje terug schreef ik over waarom Jezus een perfecte Hogepriester is. Een Hogepriester had de speciale taak om één maal per jaar zijn medemensen te vertegenwoordigen bij God door offers te brengen om de zonde te bedekken. Het systeem is opgeheven omdat mensen niet gered werden en er een afstand bleef tussen God en het volk.

In de hemel is ook z’n tabernakel (Hebr. 8:2). Jezus ging daar binnen en besprenkelde Zijn eigen bloed over de arkdeksel om het voor eens en altijd in orde te maken tussen God en ons. Lees hier verder waarom Jezus de perfecte Hogepriester is.

Vandaag wil ik het hebben over ons [de gelovigen] als priesters van Jezus. De Oudtestamentische tabernakel bestond uit drie delen: het voorhof, het heilige en het heilige der heiligen. De priesters diende dagelijks in het heilige. Daar stond een tafel met toonbroden, een kandelaar (menora) en een reukaltaar. De instructies voor de werkwijze staan in het boek Exodus.

De toonbroden

De broden waren doorlopend op de tafel. Elke sabbat werden ze vervangen. Ze lagen daar niet om te eten, maar daarmee wilde God tonen dat Hij voorziet in zegeningen en ons levensonderhoud. In het nieuwe verbond is Jezus het brood des levens!

De kandelaar (menora)

Deze kandelaar heeft zeven armen. Eén in het midden en drie armen aan elke kant. Zeven staat voor volmaaktheid, met God centraal. De kandelaar geeft het licht aan de toonbroden, omdat Gods aangezicht nooit van ons afwijkt. De kandelaar staat symbool voor het licht van de wereld, zoals God verwacht dat het Joodse volk zou zijn en ook vandaag geeft Jezus ons de opdracht een licht der wereld te zijn (Matt. 5:14).

Het reukaltaar

Twee maal daags werd er een reukoffer gebrand wat bestond uit mirre, oniche en galban als heilig en rein wierookmengsel. Mirre werd gewonnen uit een boom die doornen bevat. Er bestaat bittere en zoete mirre, die een heerlijke geur verspreid.

Hoe heeft dit weer verband met het nieuwe testament? Het goud van het altaar verwijst naar het Koninkschap van Jezus, en het wierook naar de priesterschap van Jezus. Droeg Jezus een doornenkroon? Ja! Het lijden van Jezus was erg bitter, maar het offer was zeer zoet en aangenaam voor God.

Verspreid een heerlijke geur

Door Jezus staat het reukaltaar niet meer achter het voorhangsel, maar voor de troon van God (Opbaring 8:3). De gebeden uit het hart van de gelovigen zijn als heerlijk reukoffer voor God. De geur die wij verspreiden kan niet met de neus geroken worden, maar met het hart.

Hoe kunnen we een geur verspreiden, Jezus? Welke parfum moeten wij dragen? Het zijn de vruchten van de Heilige Geest (Galaten 5:22)! Spray je parfum [liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing] op en het is aangenaam voor mensen en God.

Het mooie is dat het reukaltaar met [heilig] vuur (vuur vanuit het koperen vat in het voorhof) werd aangestoken. En raad eens? Vuur staat in de Bijbel ook symbool voor de Heilige Geest. Wij worden aangestoken met het vuur uit de hemel van de Heilige Geest!

Priesterschap voor ons vandaag betekent geestelijke offers als deze maken, die acceptabel en plezierig zijn voor God. Kortom:

  • Bid vanuit je hart;
  • Prijs de Heer dat Hij zegent en voorziet in ons levensonderhoud;
  • Zet Jezus centraal en wees een licht voor de wereld;
  • Verspreid de geur van de vruchten van de Geest door je te laten gebruiken door God!

Toch vereist het een mate van toewijding. Een offer maken betekent toch moeite doen. Gelukkig dienen wij een God met oneindig veel liefde! Hij heeft het grootste liefdesoffer gebracht en de grootste liefde getoond! Liefde is de basis van onze relatie met God. Vanuit liefde maak je offers voor elkaar. Maar, zonder overgave aan de Heilige Geest is het onmogelijk. Het is niet op eigen kracht, maar met de kracht van de Heilige Geest!

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *