Deel 19: God kennen in toerusting

God heeft ons geroepen tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Jezus Christus. Nog maar een heel korte tijd voordat Jezus die komt, zal komen! (Heb. 10:37) In de tussentijd hier op aarde zullen wij door allerlei beproevingen heen moeten gaan. Dat betekent niet alleen dat we tot zonden verleidt kunnen worden die voortkomen uit verlangens, maar dat we ook afgeleid kunnen zijn van onze goddelijke opdrachten.

Dat is helemaal te begrijpen als we kijken naar de betekenis van het woord ‘lijden’, want dat is namelijk zintuigelijke ervaringen hebben. Wat wij zien en horen komt niet altijd overeen met wat God zegt. Daarom zijn er beproevingen van trouw, integriteit, deugdzaamheid en standvastigheid. Want juist in beproevingen zien we dat God ons toerust, bevestigt, versterkt en fundeert. Het zorgt ervoor dat wij als het ware een bewijs hebben van geestelijke ervaringen! Oftewel: een getuigenis. Daarom kunnen wij blij zijn – op een dag zullen we niet meer beperkt zijn met zintuigelijke waarneming. Maar tot die tijd rust God ons toe. Hij geeft ons alles wat wij nodig hebben om compleet te zijn wie wij zouden moeten zijn! Wil je weten met wat? Lees het op bijbelsedinge.nl

‘Wees dus blij! Er ligt iets heerlijks voor u klaar, ook al zult u het door allerlei beproevingen eerst nog een tijd moeilijk hebben’.
1 Petrus 1:6, HTB

‘De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u – na een korte tijd van lijden – toerusten, bevestigen, versterken en funderen’.
1 Petrus 5:10, HSV

Toerusten met waarheid

Wat moet God geven om ons compleet te maken naar wat wij moeten zijn? Om te beginnen is dat de waarheid over wie wij zijn. En om daar achter te komen moeten we kijken naar wie ons geschapen heeft, zodat we begrijpen waarom. God heeft de mens geschapen om in relatie met Hem te leven. We zijn gemaakt om God te kennen. Maar door de fout van de eerste mens, zijn we allen gescheiden van God door zonde en dood. Beroofd van onze ware identiteit tasten we allen rond in het duister als verloren schapen, krachteloos tegenover onze vijanden.

Zonder de waarheid gaan we allemaal verloren. Dus wat deed God? Hij bood de hele wereld waarheid aan. Hij geeft letterlijk Zijn woord aan de wereld. Zijn Woord gaf Hij in vlees en bloed; in de mens Jezus. En wat zegt Hij? ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’ (Joh. 14:6). En Gods Woord is de waarheid (Joh. 17:17). In het Woord is leven en het leven is het licht voor de mensen (Joh. 1:4). God biedt de hele wereld waarheid aan door middel van Jezus.

Alles nieuw

Hoe ontvangen wij de waarheid? Als het Woord van God sproken word, dan ontstaat er geloof bij wie er luisteren (Rom. 10:17). Dan overtuigt de Heilige Geest dat wat er verteld word over Jezus de waarheid is. Door geloof kun je Gods woord ontvangen, met andere woorden: je ontvangt Jezus. Wie tot Jezus komt ontvangt vergeving van zonden, word bevrijd van de macht van zonde en dood en kan de Heilige Geest ontvangen. Als wij geloven worden wij een heel nieuw mens.

God geeft waarheid, Jezus is de waarheid en de Heilige Geest overtuigd van de waarheid.

Er zijn drie hele belangrijke dingen die er veranderen als je gelooft. Dat is: jouw woonplaats, jouw positie en jouw identiteit. Jouw woonplaats was eerst in de duisternis, maar nu ben je overgeplaatst naar het Koninkrijk van het licht. Ook jouw positie is dankzij Jezus helemaal nieuw, want Hij heeft jouw aangesteld als heerser over jouw leven en vijanden. En jouw identiteit is nieuw geworden, want in de waarheid ontvangen wij ook de Heilige Geest. Die Geest die in ons hart leeft, noemt God ‘Abba, Vader!’

Dat wat wij hadden moeten zijn, zijn we weer door het geloof in Gods vleesgeworden woord: kinderen van God, en kinderen zijn ook erfgenamen (Rom. 8:17). Jezus is de weg en God de bestemming.

Toerusten met kracht

Door geloof in het werk van Jezus Christus en de Heilige Geest in ons, zijn we hersteld in onze identiteit, positie en woonplaats. Wij zijn vergeven en weer herenigd met onze Vader. We kunnen intiem met God leven en Hem weer persoonlijk kennen. Wat verwacht God nu dat wij doen op aarde? Lees de volgende tekst eens:

‘Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde’.
Handelingen 1:8, HSV

Door de Heilige Geest ontvangen wij ook kracht om te doen waar God ons voor geroepen heeft: getuige zijn van Jezus Christus. Maar om een getuige van Jezus te zijn, moet je wel ervaringen hebben om te delen! Daarom versterkt, fundeert en bevestigt Hij ons. God versterkt ons door de wonden, pijn en verdriet die we in deze wereld hebben opgelopen te herstellen en te repareren. Hij vervangt onze gebroken, stenen harten voor zachte, flexibele harten. Dan richt Hij ons op, recht Hij onze rug en neemt de bagage van de schouders. Dan zegt Hij: ‘Ga! en Ik zal met je gaan.’

Door geloven in de waarheid is de Heilige Geest in je. Door getuige over Jezus Christus is de Heilige Geest op je.

Gefundeerd in een systeem van waarheid kunnen we blijven zitten, staan en wandelen op deze aarde. En als we obstakels tegenkomen onderweg, dan is dat helemaal niet erg. Want zo kan God ons bevestigen en laten zien dat de waarheid klopt. Dit geeft ons steeds meer zekerheid in Gods woord, Zijn kracht en onze opdracht. Ja, God heeft ons toegerust met waarheid en met kracht en dat maakt ons compleet tot wat wij zouden moeten zijn: kind van God die getuigt van Jezus Christus.

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *